Ana İçeriğin Başı

Mobil Faturalı Tarife ve Paket Aylık Ücretlendirmeleri Revizyonu

2020 yılı Nisan ayı fatura dönemleri* itibarıyla; tarife ve/veya yenilenen paket aktivasyonu, tarife değişikliği, tek ve/veya çift yönlü hat kapama, tarife ve/veya yenilenen paket deaktivasyonu gibi tarife ve paketin tüm ay kullanılmadığı durumlarda geçerli olacak ücretlendirme şartlarında; BTK'nın gün bazlı tarife ve paket ücretlendirme kuralları çerçevesinde değişiklik yapılacaktır (KIST ücret). Yenilenmeyen ek paket ücretlendirmelerine ilişkin herhangi bir revizyon yapılmayacaktır.

*Fatura kesim tarihi ayın 9'u olan müşteriler için : 10 Mart- 9 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla
Fatura kesim tarihi ayın 22'si olan müşteriler için : 23 Mart – 22 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla
Fatura kesim tarihi ayın 26'sı olan müşteriler için : 27 Mart – 26 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla
Fatura kesim tarihi ayın son günü olan müşteriler için : 1 – 30 Nisan 2020 fatura dönemi itibarıyla

Revizyon sonrasında Tarife ve Paketler için yapılacak ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir.

Tarifenin, varsa tarifeye bağlı kampanya ve taahhüt indirimlerinin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı hat aktivasyon ve hat deaktivasyon durumlarında, ilgili fatura dönemine özel olarak tarife aylık ücreti ve kampanya/taahhüt indirimleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Tarifede bulunan dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi birinin tamamını kullanmanız durumunda; tarife ücretinizin, varsa kampanya/taahhüt indiriminizin tamamı ilk faturanıza yansıtılır. Tarife faydalarından herhangi biri bitmediyse; tarifeden ve varsa kampanya/taahhüt indiriminden faydalandığınız gün ile orantılı kısmı ilk faturanıza yansıtılır.

Ek bilgiler:

Tarifeye ve varsa tarifeye bağlı kampanyaya fatura döneminizin ilk gününde kayıt olarak tüm fatura dönemi boyunca tarifeden/kampanyadan faydalandıysanız, tarife aylık ücretinizin ve varsa kampanya/taahhüt indiriminizin tamamı ilk faturanıza yansıtılır.

Hattınızın herhangi bir sebeple deaktif olması durumunda tarife ücreti, kampanya ve taahhüt indirimi hesabı yapılırken; deaktif olduğunuz gün, kullanım yapılan gün hesabına katılmaz.

Tarifenizde sınırsız/limitsiz fayda bulunduğu durumda, faydalardan herhangi birinin tükenip tükenmeme kontrolü yapılırken, sınırsız faydaya bakılmaz.

Tarife değişikliği durumlarında ise; eski tarifede 15 günden fazla kalmanız durumunda tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin tamamı faturanıza yansıtılacaktır. Eski tarifede 15 günden az kaldığınızda ise; tarifenin dakika, SMS ve/veya internet faydalarının herhangi birini bitirip bitirmediğinize bakılır.  Tarife faydalarından herhangi birini bitirdiyseniz, tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indirimin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır.

Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki herhangi bir faydanın kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılacaktır. Tarifenin içerisindeki dakika, SMS ve/veya internet faydalarından herhangi biri bittiyse tarifenin aylık ücretinin ve varsa tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin ve tarifeye bağlı kampanya/taahhüt indiriminin gün ile orantılı kısmı faturanıza yansıtılacaktır.

Ek bilgiler:

Müşterinin tarife değişikliği yaptığı gün eski tarifeyi kullandığı güne sayılmaz, yeni tarifeyi kullandığı gün olarak değerlendirilir. Örneğin; fatura döneminin 20. gününde tarife değişikliği yapan bir müşteri, 19 gün A tarifesinden, 11 gün B tarifesinden yararlanmış olarak hesap yapılır.

Türk Telekom Mobil Faturalı ve Faturalı GPO (BIMcell, POcell, PTTcell, vb.) tarifeleri arası geçişlerde hat deaktif edilip tekrar açılmaktadır. Ancak KIST ücret uygulaması açısından deaktivasyon reasonlarından ayırt edilerek tarife değişikliği kuralları uygulanır.

Paket aktivasyon ve hattın deaktif olması sebebiyle paket deaktivasyon gibi paketin tüm fatura dönemi boyunca kullanılmadığı fatura dönemlerine özel olarak, ilgili paket kapsamındaki hakların ne kadarını ilgili fatura döneminde kullandıysanız, söz konusu kullanım yüzdesine göre paket ücreti hesaplanarak faturanıza yansıtılacaktır.

Örneğin; 2GB ek internet içeren paketin yüzde 50'sini (1GB'ını) kullanan müşterilerin faturalarına paket ücretinin yarısı, %25'ini kullanan müşterilerin faturalarına ise paket ücretinin dörtte biri yansıtılacaktır.

Ek bilgiler:

Hattınıza tanımlı her bir paket için ayrı ayrı ücret hesabı yapılır. Bu sebeple; bir fatura dönemi içerisinde iki farklı yenilenen paket satın almanız durumunda ikisi için de ayrı ayrı ücret hesabı yapılacaktır.

Yenilenen tüm yurt içi, uluslararası ve yurt dışı paketlerde aynı hesaplama yöntemi uygulanacaktır.

Haftalık, 30 Günlük gibi tek seferlik satın alınan, yenilenmeyen paketlerde ise paketin kullanım süresinin ne zaman sonladığına bakılarak hesap yapılacaktır.

Satın aldığınız paketin kullanım süresi; paketin satın alındığı fatura döneminde başlayıp, ayın fatura döneminde sona eriyorsa; paketin tam ücreti faturanıza yansıtılır.

Satın aldığınız paketin kullanım süresi, paketin satın alındığı fatura döneminde başlayıp, bir sonraki fatura dönemine sarkıyorsa, ilk fatura döneminde paketin tüm faydalarını tüketip tüketmediğinize bakılır. İlk fatura döneminde paketin tamamını kullandıysanız, ilk fatura döneminde paketin tam aylık ücreti faturanıza yansıtılır. İkinci fatura döneminde pakete ilişkin herhangi bir ücret yansıtılmaz. İlk fatura döneminde paketin tamamını kullanmadıysanız, paketi kullandığınız iki fatura dönemine gün ile orantılı ücret yansıtılır.

Aylık yenilenmeyen paket kullanırken hattınızı deaktif ettiğiniz durumda paket ücreti; paketin tamamını bitirdiyseniz tam aylık ücret, bitirmediyseniz deaktif olduğunuz güne kadarki gün bazlı ücret alınacak şekilde hesaplanır.

Tek Yönlü Kapama: Hattınızın tek yönlü olarak aramaya kapatılması durumunda, aranma hizmeti almaya devam ettiğiniz için kullanım/gün bazlı ücretlendirme yapılmaz. Tarife, paket aylık ücretinin tamamı ile kampanya, taahhüt indirimlerinizin tamamı faturanıza yansıtılmaya devam edilir. Örneğin; bir fatura dönemi içerisinde hattınız, 27 gün aktif - 3 gün borç nedeniyle tek yönlü kapalı ise; tarife/paket aylık ücretlerinin, kampanya/taahhüt indirimlerinizin tamamı faturanıza yansıtılır.

Çift Yönlü Kapama: Hattınızın herhangi bir sebeple (hat dondurma, borç, eksik evrak, fraud, vs.) çift yönlü olarak aramaya ve aranmaya kapatıldığı durumda ise hizmet almadığınızdan bu süre için ücretlendirme yapılmaz. Örneğin; hattınız 20 gün aktif – 10 gün borç nedeniyle çift yönlü kapalı ise; aylık ücretleriniz 20 gün hizmet aldığınız süre için Tarife ve Kampanya Aktivasyonu/Deaktivasyonu bölümündeki gibi hesaplanır.

İstisna: Hattın tek yönlü kapatılması konusunda yine BTK kararı gereğince Hat İptal Hotline ve Eksik Evrak sebebiyle hattı tek yönlü olarak aramaya kapatılan müşterilerden ilgili süre boyunca ücret alınmaması gerekmektedir. Bu sebeple müşterinin hattı, Hat İptal Hotline ve Eksik Evrak sebepleriyle tek yönlü kapalı olduğu süre için müşteriden aylık ücret alınmamaktadır. Örneğin; 25 gün aktif, 5 gün ise Hat İptal Hotline durumundasınız. Hizmet aldığınız 25 gün için Tarife ve Kampanya Aktivasyonu/Deaktivasyonu bölümündeki gibi ücretlendirilirsiniz.

Kademeli Tarifeler ve Paketler:

Süper Fikir Tarifesi ve Kat Kat Paketler gibi kademeli olarak kullanım miktarı ve ücret içeren tarife ve paketlerde; her kademede müşteri yeni bir paket alıyor gibi hesap yapılır. Kademe ücretleri için; sadece tarifeye/pakete gelindiği ilk fatura döneminde değil, her fatura döneminde kullanım bazlı ücret hesabı yapılır.

Örnek 1: Müşterinin 9 TL'ye Kat Kat 100 dakika paketini fatura döneminin 15. gününde aldığını düşünelim.

  • Müşterinin 50 dakika kullandığını düşünelim. Bu müşteriye ilk kademenin yarısını kullandığı için 4,5 TL yansıtılır.
  • Müşterinin 150 dakika kullandığını düşünelim. Bu müşteri ilk kademeden 100 dakika ikinci kademeden ise 50 dakika kullanmış. Bu müşteriye ilk kademenin tam ücreti olan 9TL yansıtılır. İkinci kademenin de yarısını kullandığı için (50dk/100dk) paketin yarım ücreti olan 4,5TL yansıtılır. Toplamda 9TL + 4,5 TL'den Kat Kat Paket için müşteriye 13,5 TL yansıtılır.
  • Müşterinin 270 dakika kullandığını düşünelim. Bu müşteri ilk iki kademenin tamamını üçüncü kademenin ise 70/100'ünü kullanmış. Bu müşteriye ilk iki kademenin tam ücreti olan 18TL yansıtılır. Üçüncü kademenin de 70/100'ünü kullandığı için üçüncü kademeye istinaden 9TL* (70dk/100dk) = 6,3 TL olarak ücret yansıtılır. Toplamda kat kat pakete istinaden ilgili ayda 24,3 TL Kat Kat paket ücreti yansıtılır.

Örnek 2: Müşterinin aktivasyon ile Süper Fikir tarifesine geldiğini ve 15 gün sonra faturasının kesildiğini düşünelim. Süper Fikir tarifesi aylık ücreti 5 TL olan, müşteriye kullanım yaptığı her 100 dakika için ek 5 TL ücret yansıtılan bir tarifedir.

Müşteriye çıkacak ilk faturada:

  • Müşterinin 50 dakika kullandığını düşünelim. Bu müşteriye, 2,5 TL 15 günlük aylık ücret yansıtılır. Buna ek olarak, ilk kademenin yarısını kullandığı için 2,5 TL yansıtılır.  Toplamda 5 TL aylık ücret yansıtılır.
  • Müşterinin 150 dakika kullandığını düşünelim. Bu müşteriye, 2,5 TL 15 günlük aylık ücret yansıtılır. Ek olarak; ilk kademeden 100 dakika ikinci kademeden ise 50 dakika kullanmış. Bu müşteriye ilk kademenin tam ücreti olan 5 TL yansıtılır. İkinci kademenin de yarısını kullandığı için (50dk/100dk) paketin yarım ücreti olan 2,5TL yansıtılır. Toplamda 2,5 TL + 5 TL + 2,5 TL  = 10 TL yansıtılır.

Müşteriye çıkacak ikinci ve sonrasındaki fatura dönemlerinde yine aynı kullanımı yaptığını düşünelim:

  • İlk durumda müşteri 50 dakika kullanım yapmıştı. Bu müşteriye 5 TL aylık ücret tam olarak yansıtılır. Buna ek olarak, ilk kademenin yarısını kullandığı için 2,5 TL yansıtılır.  Toplamda 7,5 TL aylık ücret yansıtılır.
  • İkinci durumda müşteri 150 dakika kullanım yapmıştı. Bu müşteriye, 5 TL aylık ücret tam olarak yansıtılır. Ek olarak; ilk kademeden 100 dakika ikinci kademeden ise 50 dakika kullanmıştı. Bu müşteriye ilk kademenin tam ücreti olan 5 TL yansıtılır. İkinci kademenin de yarısını kullandığı için (50dk/100dk) paketin yarım ücreti olan 2,5 TL yansıtılır. Toplamda 5 TL + 5 TL + 2,5 TL= 12,5 TL yansıtılır.

Hibrit Tarifeler

Kontrolü S.E.Ç. 250, Kontrolü S.E.Ç. Maksi gibi Kontrollü tarifeleri tüm fatura dönemi boyunca kullanmayan müşteriler için kullanım vs. kontrolü yapılmaksızın gün bazlı ücret yansıtılır.

Aylık Yenilenmeyen Kıbrıs Paketi (60 dakika)

Kıbrıs Paketini satın alan müşterinin; paketi kullanım süresi, paketin satın alındığı fatura döneminde bitmeyip, bir sonraki fatura dönemine sarkıyorsa, müşterinin paketin tüm faydalarının tüketip tüketmediğine bakılmaz. Müşteri ilk fatura döneminde ne kadar kullanım yapmış olursa olsun, iki fatura döneminde de günlük ücret yansıtılır.

1 Günlük ve Çoklu Fayda İçeren Paketler

7 günlükten daha kısa süreli paketler için prorate ücret hesaplanmaz. Paketin tam ücreti ilk faturaya yansıtılır.

Çoklu fayda içeren (dakika,SMS,internet) ek paketlerin (örn; dakika ve internet, dakika ve SMS vb.) paketlerin aylık ücreti; paketin tamamı kullanıldıysa tam ücret, kullanılmadıysa günlük ücret olacak şekilde hesaplanacaktır.

​​​​​​​​​​​

Türk Telekom mobil ailesine katılmak için hemen formu doldurun

Numaranızı taşımak veya yeni hat almak için formu doldurun, 4.5G uyumlu sim kartınızı ayağınıza getirelim.