Teknosacell Tarifen Bizden İndirim Kampanyası

Teknosacell Tarifen Bizden İndirim Kampanyası


Kampanya Bilgisi

İlgili kampanyadan, kampanya geçerlilik süresi içerisinde Teknosa mağazaları aracılığı ile Tekno Turuncu Plus; Tekno Super; Tekno Extra; Tekno Mega Tarifeleri’nden birine numara taşıma veya Teknosacell faturalı tarifeleri dışında Şirketimizce sunulmakta olan faturalı ve/veya ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile dâhil olmasının ardından Teknosacell Tarife Taahhüt Kampanyası 2018 veya Teknosacell Cihaz Kredili Tarife Taahhüt Kampanyası 2018’e başarı ile kayıt olarak 24 fatura dönemi taahhüt veren ve Teknosa mağazalarından 1 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında 2.999 TL üzeri değerinde TV veya notebook alan aboneler faydalanabilecektir.

​​​​​​
  • İlgili kampanyadan, kampanya geçerlilik süresi içerisinde Teknosa mağazaları aracılığı ile Tekno Turuncu Plus; Tekno Super; Tekno Extra; Tekno Mega Tarifeleri'nden birine numara taşıma veya Teknosacell faturalı tarifeleri dışında Şirketimizce sunulmakta olan faturalı ve/veya ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile dâhil olmasının ardından Teknosacell Tarife Taahhüt Kampanyası 2018 veya Teknosacell Cihaz Kredili Tarife Taahhüt Kampanyası 2018'e başarı ile kayıt olarak 24 fatura dönemi taahhüt veren ve Teknosa mağazalarından 1 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında 2.999 TL üzeri değerinde TV veya notebook alan aboneler faydalanabilecektir.
  • Abonelerin kampanyadan faydalanabilmeleri için Teknosa faturalarına Teknosa A.Ş tarafından "Kampanyaya başarı ile katıldınız" notu eklenmiş olması gerekmektedir.  30 gün içerisinde aboneye kampanyaya başarı ile katılım sağladığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Bahse konu onay SMS'inin ardından aboneler kampanya kapsamında sunulan indirim hakkından yararlanabilecektir.
  • Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında verilen 24 dönemlik taahhüdün ilk 3 fatura dönemi süresince mevcut tarifesinin aylık sabit ücreti üzerinden yüzde 100 indirim hakkı sunulacaktır. Bahse konu fayda, kampanya kaydının başarı ile tanımlanmasından bir sonraki fatura dönemi itibariyle tanımlanacaktır.
  • Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere numara taşıma, Şirketimizce sunulmakta olan faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olan müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, söz konusu fatura döneminde tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse ilgili döneme ait kampanya kapsamında verilen tarife aylık ücret indiriminin tamamı, bitmediyse tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı oranında kampanya indirimi yansıtılacaktır.
  • Diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında düzenlenecek faturaya, söz konusu fatura döneminde tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanarak yansıtılır.
  • Ayrıca, kampanyadan faydalanılmaktayken tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.
  • Abone kampanya süresi içerisinde olmak koşuluyla kampanyadan birden fazla kez faydalanabilecektir.
  • Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
  • Hattın iptal olması, hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi, diğer operatörlere taşınması, abonenin faturalı hattan ön ödemeli hatta veya kampanya kapsamında geçerli olan tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan farklı bir faturalı tarifeye geçiş yapması halinde ilgili kampanya iptal edilecektir. İlgili kampanyanın belirtilen nedenlerden ötürü sonlanması durumunda bu kampanya kapsamında verilen indirimler ile ilgili herhangi bir ceza yansımayacak; ancak mevcut tarife ve/ veya diğer kampanyaları kapsamında verilen taahhütlere ilişkin koşullar anılan tarife ve kampanya koşulları çerçevesince uygulanacaktır.
  • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı Şirketimizde saklıdır.
​​​