Teknosacell Tarife Taahhüt Kampanyası 2018

Teknosacell Tarife Taahhüt Kampanyası 2018


​​

Kampanya Bilgisi

Teknosacell Tarife Taahhüt Kampanyası 2018 11.11.2019 tarihinde sona ermiştir. Anılan tarih öncesinde kampanyaya katılmış olan mevcut müşteriler aynı koşullarla faydalanmaya devam edecektir.

Teknosacell’ den 12 veya 24 ay sözünüze 10 TL aylık fatura indirimi ve hediye çeki fırsatı için detayları inceleyin.

​​​
​​​​​​
 • İlgili kampanyadan kampanya geçerlilik süresi içerisinde, Tekno Avantaj, Tekno Turuncu Plus, Tekno Super, Tekno Extra, Tekno Mega Tarifeler’ine başarı ile dâhil olarak kampanya taahhütnamesi imzalamak suretiyle 12 veya 24 fatura dönemi taahhüt veren aboneler faydalanabilecektir. Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca geçerli 10 TL aylık sabit ücret indirimi verilecektir.
 • Ayrıca Tekno Turuncu Plus, Tekno Super, Tekno Extra, Tekno Mega Tarifeleri’nden birine başarı ile dâhil olarak 24 fatura dönemi taahhüt veren abonelere, aşağıdaki iletilen tutarlarda Teknosa Anında İndirim Çeki verilecektir.
 • Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin abonelik işlemleri için Teknosa mağazalarına başvurmaları gerekmektedir.
 • Kampanya kapsamında tarifede 24 fatura dönemi kalma sözüne karşılık Tekno Turuncu Plus Tarifesi müşterilerine 25 TL, Tekno Super Tarifesi müşterilerine 75 TL, Tekno Extra Tarifesi müşterilerine 150 TL, ve Tekno Mega Tarifesi müşterilerine 250 TL tutarında anında indirim çeki verilecektir.
 • Teknosacell Anında indirim çeki ile ilgili şartlar aşağıda yer almaktadır:
 • Anında indirim çeki sadece Teknosa mağazalarında kullanılabilir.
 • Anında indirim çeki sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
 • Anında indirim çeki bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz. 
 • Aynı Anında indirim çeki sadece bir siparişte kullanılabilir.
 • Anında indirim çeklerinin kullanımı için tek faturadaki Teknosa toplam alışveriş tutarının, kullanılmak istenilen toplam hediye çeki tutarının en az 2 katı olmalıdır.
 • Bir alışverişte en fazla üç anında indirim çeki kullanılabilir.
 • Anında indirim çeki karşılığında nakit ödeme yapılmamaktadır.
 • Anında indirim çeki tutarına KDV dâhildir.
 • Anında indirim çekinin saklanması ve güvenli bir yerde tutulması gerekmektedir. Anında indirim çekinin 3. kişiler tarafından kullanılması halinde Teknosa'nın veya TT Mobil’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • -  Anında indirim çeki www.Teknosa.com internet sitesinden yapılan online alışverişlerde kullanılamaz.
 • Her T.C. Kimlik numarası, bir yıl içerisinde maksimum 3 kez anında indirim çekine hak kazanabilir. Yeni hat aktivasyonu ile anında indirim çeki kazanma hakkı 1 ile sınırlıdır.
 • Kampanyadan yalnızca T.C. uyruklu müşteriler yararlanabilir. 
 • -Teknosa anında indirim çeki Kodu, ilgili tarifelere verilen taahhüt süresi baz alınarak iletilen kodun ardından, Teknosa mağazalarında kullanılabilecek olup, tüm Taahhüt Süresi boyunca 1 defaya mahsus sağlanacaktır. 
 • Kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca 10 TL aylık sabit ücret indirimi uygulanacak olup, taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilir.
 • İlgili Kampanya’ ya Tekno Turuncu Plus, Tekno Super, Tekno Extra, Tekno Mega tarifeleri ile 24 fatura dönemi taahhüt verip, indirim çekinden faydalanan abonelerin, taahhüt süresi içerisinde hattını iptal etmesi, abonelik sözleşmesini sonlandırması, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat ya da abonelik sözleşmesi uyarınca hattın iptal edilmesine sebebiyet vermesi, numarasını diğer operatörlere taşıması, devretmesi, daha düşük taahhüt süresine sahip bir tarifeye geçmesi, Teknosacell Gümüş 3GB, Teknosacell Gümüş 5GB, Teknosacell Gümüş 8GB, Teknosacell Gümüş 15GB, Teknosacell Pırlanta 3GB, Teknosacell Pırlanta 5GB, Teknosacell Pırlanta 8GB, Teknosacell Pırlanta 15GB Tarifeleri dışında daha düşük sabit ücretli bir tarifeye geçmesi, Tekno Turuncu Plus, Tekno Super, Tekno Extra, Tekno Mega tarifeleri arasında daha düşük ücretli bir tarifeye geçmesi, belirtilen koşullar dışında kampanya kapsamında geçerli olan tarifeler dışında farklı bir tarifeye geçmesi, bir T.C. kimlik numarası ile bir yıl içinde 3'ten fazla Anında indirim çeki şifresi alması, koşulları durumunda, cayma tarihine kadar sağlanan tüm tarife sabit ücret indirimlerin toplamı ile taahhüt Süresi sonuna kadar taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık sabit ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanı abonenin son faturasına yansıtılacaktır. Ayrıca, kampanya kapsamında müşteriye sağlanacak olan Teknosa hediye çeki tutarının tamamını kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak, Teknosacell faturasına yansıtılması suretiyle TT Mobil veya yetkilendirdiği Tahsilat firması tarafından tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında tahsil edilerek Teknosa’ya ödenecektir.
 • İlgili Kampanya’ ya 12 veya 24 fatura dönemi taahhüt vererek tarife ücret indiriminden faydalanan müşterilerden, taahhüt süresi içerisinde hattını iptali eden, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, devreden, Teknosacell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. İlgili müşterilerden, taahhüt verilen süre kadar fatura dönemi içerisinde Şirketimizce sunulmakta olan diğer Teknosacell faturalı tarifelere geçiş yapan müşterilere ise cayma bedeli yansıtılmayacaktır; söz konusu müşterilerin taahhütleri kaldığı yerden devam edecek olup; taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, Teknosacell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • Cayma tarihine kadar sağlanan tüm tarife sabit ücret indirimlerin toplamı ile taahhüt süresi sonuna kadar taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık sabit ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanı son faturaya yansıtılacaktır. Ayrıca, kampanya kapsamında müşteriye sağlanacak olan Teknosa hediye çeki tutarının tamamını kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak, Teknosacell faturasına yansıtılması suretiyle TT Mobil veya yetkilendirdiği Tahsilat firması tarafından tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında tahsil edilerek Teknosa’ya ödenecektir.
 • İlgili Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Ayrıca, kampanyadan faydalanılmaktayken tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.
​​​