Süper Kamu Tarifesi

Süper Kamu Tarifesi

Kamu çalışanları ve emeklileri için en avantajlı her yöne tarifeler TT Mobil'de!
​​

Tarife Bilgisi

Süper Kamu'da her yöne 1.000 dakika ayda sadece 50 TL.

Tarifeler 25.08.2011 tarihi itibariyle yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla yapılacak kayıtlara; 15.03.2017 tarihi itibarıyla ise faturalı tarifelerden geçiş yoluyla yapılacak kayıtlara kapatılmıştır. Tarifelere diğer faturalı TT Mobil tarifelerden kamu kurum kimliği veya Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait belge (sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak) ile geçiş yapılabilecektir. Tarifelerdeki mevcut müşteriler aynı şartlarla tarifelerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

50TL/Ay
Her Yöne Konuşma
1000 DK
Her Yöne Mesajlaşma
100 SMS
TT Mobil Kamu tarifeliler
SUPER yazıp 2010'a gönderin.
​​​​​​​
​​
Süper Kamu Tarifesi Ücret Bilgisi
Süper Kamu
Aylık ücret 50 TL
Tarifedeki her yöne görüşme süresi 1.000 dk
Tarife kapsamındaki görüşme süreleri bittikten sonraki tüm aramalar Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
Tarife kapsamındaki SMS'lerin bitmesi durumunda Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
MMS gönderilmeri Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
Tarifedeki her yöne SMS 100 SMS 

Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları yurt içi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında 56,70 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır.Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

TT Mobil, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir..

Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.

Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanarak yansıtılır.

​​
​​

TT Mobil Kamu tarifeliler

SUPER yazıp 2010'a gönderin.

 • 17 Eylül 2019 tarihinde Süper Kamu Tarifesi'nin taahhütsüz aylık ücreti 50 TL olarak revize edilecektir.
 • Tarifeler yalnızca mevcut faturalı TT Mobil tarifelerinden geçişe açıktır.
 • Tarifelerden, Kurum kimliği ibraz etmek koşuluyla özel sağlık ve eğitim kurumu çalışanları, noterler, muhtarlar, avukatlar, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli/geçici personel ve işçiler de dahil olmak üzere tüm kamu hizmetlileri ve emeklileri ile Polis Akademisi ve TSK öğrencileri, Türk Eczacıları Birliği üyeleri, gaziler, şehit yakınları, Sarı Basın Kartı sahipleri ve  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait belge sunan müşteriler, sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak tarifeden yararlanabilirler.
 • Tarifelere geçiş işlemleri TT Mobil Bayileri, TT Mobil Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla yapılabilir.
 • Tarifeler kapsamında sunulan ücretsiz dakikalar, yurtdışına, TT Mobil Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.
 • Fatura dönemi içinde kullanılmayan dakikalar bir sonraki fatura dönemine devretmez, başka bir hatta transfer edilemez.
 • Diğer bütün TT Mobil Kamu tarifelerindeki aboneler de bu tarifelerdeki aboneleri kendi tarifelerinin grup içi fiyatından arayabilirler.Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatöre numara taşıma, hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya aylık tarife ücretinin tamamı yansır. Yeni aktivasyon, faturasız hattan faturalı hatta geçiş sonrası çıkan ilk faturaya ise 15 günden fazla kullanım yapılmış ise aylık tarife ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapılmış ise kullanılan gün ile orantılı aylık tarife ücreti yansır.

Süper Kamu

 • Tarife aylık ücreti, faturalı hatlardan tarife değişiminde ilk fatura döneminden itibaren 50 TL'dir. Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.
 • Her fatura döneminde yurt içi her yöne 1.000 dakika ücretsiz görüşülebilmektedir.
 • Sesli Yanıt sistemimiz 9333'ü UCRETSIZ arayarak faturanizi ödeyebilir,bir önceki dönem faturanıza ait detaylarınızı ve kalan kullanım bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Tarifenizde internet ya da internet paketiniz yoksa cepten internet kullanım ücretleri için linkini tıklayınız.

Kimler yararlanabilir? 

Tarifelerden, Kurum kimliği ibraz etmek koşuluyla özel sağlık ve eğitim kurumu çalışanları, noterler, muhtarlar, avukatlar, kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli/geçici personel ve işçiler de dahil olmak üzere tüm kamu hizmetlileri ve emeklileri ile Polis Akademisi ve TSK öğrencileri, Türk Eczacıları Birliği üyeleri, gaziler, şehit yakınları, Sarı Basın Kartı sahipleri ve  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait belge sunan müşteriler, sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak tarifeden yararlanabilirler. 

Nasıl abone olabilirim? 

Halen TT Mobil Kamu tarifelerinden* birini kullanıp bu tarifeye geçmek isteyen müşterilerimiz, "SUPER" yazıp "2010"a ücretsiz SMS atarak tarife geçiş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Tarifeye, TT Mobil bireysel faturalı tarifelerden geçiş işlemi ile abone olacak tüm Kamu çalışanları ve emeklileri, TT Mobil bayilerine aşağıda belirtilen kamu çalışanı veya emeklisi olduklarına dair belgelerden birini getirerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Tarifeye, TT Mobil bireysel faturalı tarifelerden geçiş işlemi ile abone olmak isteyen Kamu çalışanı olmayan müşterilerimiz, TT Mobil Kamulu bir yakınları tarafından referans gösterilerek bu tarifelerden yararlanabilirler. Bir TT Mobil Kamu hattından en fazla 3 referans gösterilebilir.

Abonelik için gerekli belgeler

Tarifeye, TT Mobil bireysel faturalı tarifelerden geçiş işlemi ile abone olacak Kamu çalışanları ve emeklileri için;

-Kamu çalışanları ile özel sağlık ve eğitim kurumlarında çalışanlardan; kurum kimliği veya onama formu

-Kamu emeklilerinden; emekli tanıtım kartı veya henüz kartı yoksa son çalıştığı kurumdan emekli olduğuna dair belge

-Noterlerden; noterde çalıştığını gösterir belge

-Muhtarlardan; muhtar kimlik kartı

-Baroya kayıtlı avukatlardan; avukat kimlik belgesi

-Polis Akademisi ve TSK Öğrencilerinden; Polis Akademisi/TSK öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi

-Türk Eczacıları Birliği üyelerinden; Türk Eczacıları Birliği üye kartı

-Gazilerden; gazi serbest dolaşım kartı veya emekli sandığı tanıtım kartı

-Şehit yakınlarından; şehit yakınlığı belgesi veya emekli sandığı tanıtım kartı

-Sarı Basın Kartlı çalışanlardan; Sarı Basın Kartı

-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girdiğine dair son yıla ait  sınav sonuç belgesi, (sınavda başarılı olup olmamalarından bağımsız olarak)

*TT Mobil Kamu tarifelerimizden "Sınırsız Kamu" tarifesi kamu çalışanı veya emeklisi olmayan bireysel müşterilerimizin de kullanımına açıktır. Sınırsız Kamu tarifesini kullanan bireysel müşterilerimizin Süper Kamu Tarifelerine geçmek için kamu kimliği ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Tarifeniz kapsamındaki kalan kullanımlarınızı öğrenmek için KALAN yazıp 5555 e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz. Bu servis dakikalar ve smsler için 6 saat, internet için ise 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Kalan kullanım sorgulama tabında yer alan aşağıdaki bilgiyi de çıkartabiliriz bu durumda.
 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepten internet hakkı için INTERNET yazıp 5555’e SMS gönderilerek öğrenebilirsiniz. Bu servis dakikalar için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Internet, Ses ve SMS kullanım haklarınızın her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler dakika ve SMS için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Her yöne aramalar yurtiçi olmak şartıyla ev, iş, diğer operatörler, TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsar.
 • Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.
 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • 29 Mart tarihi itibarıyla Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu'nun ilgili kararına göre ücretli mobil internet paketi veya tarifesinde mobil internet faydası olmayan müşterilerimizden 1 defaya mahsus internet erişim onayı alınacaktır.Paketsiz internet erişim onayınız yok ise belirtilen şekilde onayınızı ileterek, internet erişiminizi aktif duruma getirebilirsiniz:GPRS erişiminiz aktif durumdaysa "INTERNET ONAY" yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek internet bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz.GPRS erişiminin aktif durumda değilse "INTERNET ACIK" yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek GPRS erişiminizi aktif etmeniz gerekmektedir. Ardınan "INTERNET ONAY" yazıp 5555’e ücretsiz ileterek internet bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.
​​​​​