Klasik 6 GB Tarifesi

Klasik 6 GB Tarifesi

10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tarifenin Prime özelliği kaldırılmış olup tarife kapsamında sunulan Prime Ayrıcalıkları sona ermiştir. Belirtilen tarih itibarıyla tarifenin ismi Klasik 6 GB Tarifesi olarak güncellenmiştir.


Tarife Bilgisi

 Klasik 6 GB Tarifesi WiFi Kampanyasıyla ayda 65 TL’ye her yöne tam 1500 DK, 1500 SMS ve 6 GB cepte internet ve 1800 DK Wifi.

Kampanya, 02.06.2016 tarihi itibarıyla müşteri alımına kapatılmıştır.​​​​​

65TL/Ay
Cepten İnternet
6 GB
Her Yöne Konuşma
1500 dk
Her Yöne Mesajlaşma
1500 SMS
​​​​​​​​

Tarife müşteri alımına kapatılmış olup satış işlemi yapılmamaktadır.


 Klasik 6 GB
Taahhütlü Aylık Ücret*65 TL
Taahhütsüz Aylık Ücret**75 TL
Aylık Ücretsiz Cepte İnternet***6 GB
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi1500 Dk
Aylık Ücretsiz Her Yöne SMS1500 SMS
İnternetiniz Bittiğinde Aşım ÜcretlendirmesiGüncel kademeli internet ücretleri için tıklayınız.
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her YöneGüncel aşım ücretleri için tıklayınız.
SMSGüncel aşım ücretleri için tıklayınız.
M​MSGüncel aşım ücretleri için tıklayınız.

*Türk Telekom faturalı mobil hat tarifelerinden geçiş yoluyla taahhüt veren müşterilerimiz için Klasik 6 GB Tarifesi 65 TL'dir.

**Türk Telekom faturalı mobil hat tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup taahhüt vermeyen müşterilerimiz için Klasik 6 GB Tarifesi 75 TL'dir.

*** Prime Klasik WiFi kampanyası, 12 Aralık 2014 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında geçerlidir ve 1500 DK, 1500 SMS, 6 GB internet içermektedir.​

Tarife içerisindeki internet paylaşımı detayları için tıklayınız .

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir. Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır.

TT Mobil, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

​​​​​

PRIME KLASIK yazıp 5555'e göndererek, Türk Telekom mağazalarına gelerek PRIME KLASIK tarifesine geçiş yapabilirsiniz.

 Klasik 6 GB Tarifesi WİFİ Kampanyası yeni aktivasyon ve numara taşıma için geçerlidir.

 • 18 Temmuz 2019 tarihinde Klasik 6 GB Tarifesi'nin taahhütlü ve taahhütsüz aylık ücretlerinde revizyon yapılacaktır. Tarife taahhüdü devam eden müşterilerimizin aylık ücretlerinde değişiklik yapılmayacak olup; ilgili müşterilerin aylık ücretleri, taahhüt bitiminden sonra güncellenecektir.
  18 Temmuz 2019 itibarıyla tarifeye 1 Ağustos 2015 tarihi öncesi numara taşıma, yeni hat tesisi veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olmuş müşterilerimiz için geçerli taahhütsüz ücret 62,03 TL olarak; 1 Ağustos 2015 tarihi sonrası numara taşıma veya yeni hat tesisi yoluyla kayıt olmuş müşterilerimiz için geçerli taahhütsüz ücret 79,36 TL olarak; 1 Ağustos 2015 tarihi sonrası faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olmuş müşterilerimiz için geçerli taahhütsüz ücret ise 67,15 TL olarak revize edilecektir.
  Ayrıca, 18 Temmuz 2019 itibarıyla tarifede ilk kez taahhüt veren müşteriler için ise taahhütlü aylık ücret tarifeye 1 Ağustos 2015 öncesi yeni hat tesisi, numara taşıma veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olmuş müşterilerimiz için 54,14TL olarak; 1 Ağustos 2015 tarihi öncesi numara taşıma veya yeni hat tesisi yoluyla kayıt olmuş müşterilerimiz için 72,03TL olarak; 1 Ağustos 2015 tarihi sonrası faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olmuş müşterilerimiz için ise 59,83 TL olarak uygulanacaktır.
 • Tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi yoluyla Türk Telekom mağazaları aracılığıyla kayıt olunabilir.
 • Klasik 6 GB Tarifesi her yöne 1500 DK, her yöne 1500 SMS ve 6 GB cepte internet içermektedir. Tarifelere kayıt olan müşterilere tarifede kaldıkları süre boyunca her fatura döneminde yurtdışındayken 60 DK aranma hediye edilecektir.
 • Numara taşıma, yeni hat tesisi ve Türk Telekom mobil hat, Taraftar ve diğer iş birliği faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla Klasik 6 GB Tarifesi’ne kayıt olan ve Prime Klasik WiFi Kampanyası’ndan faydalanmayan müşterilerimiz için tarifenin aylık ücreti 65 TL’dir. Söz konusu müşterilerimizin, tarifeye kayıt tarihinden itibaren ilk 60 gün içerisinde SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla 12 fatura dönemi boyunca Türk Telekom mobil faturalı tarifelerinde kalma sözü vermeleri durumunda, taahhüt verilen fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere 12 fatura dönemi boyunca Klasik 6 GB Tarifesi için ise 59 TL olarak uygulanacaktır.
 • Türk Telekom mobil hat, Taraftar ve diğer iş birliği faturalı tarifelerinden geçiş yoluyla Klasik 6 GB Tarifesine kayıt olan müşterilerimiz için tarifenin aylık ücreti 75 TL’dir. Söz konusu müşterilerimizin, tarifeye kayıt tarihinden itibaren ilk 60 gün içerisinde SMS ya da Türk Telekom Müşteri Hizmetleri aracılığıyla 12 fatura dönemi boyunca Türk Telekom mobil hat faturalı tarifelerinde kalma sözü vermeleri durumunda, taahhüt verilen fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere 12 fatura dönemi boyunca Klasik 6 GB Tarifesi için 65 TL olarak uygulanacaktır.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarife kapsamında sunulan DKlar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Tarife kapsamındaki DKlar devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne DKlar ile görüntülü aramalar,444 ile başlayan aramalar ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılabilir. Tarifedeki her yöne DKlar bitirildiğinde 444 ile başlayan aramalar sabit hat yönü DK fiyatıyla ücretlendirilmektedir.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarifeler kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler, sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir. Yurt dışı, KKTC, katma değerli servis gönderimlerinde kullanılamaz.
 • Söz konusu SMS'ler web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır.
 • Tarifeler kapsamındaki SMS’ler ile 444’lü numaralar ve 1XY yapısındaki kısa numaralara doğru gönderim yapılabilir.
 • Tarife kapsamında sunulan yurt içi veri kullanım hizmeti sadece internet apn üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. .
 • Bu tarifeden hizmet alan müşterilerimiz, tarifeye özel uluslararası dolaşım ses ve data paketlerinden ek ücret ödeyerek faydalanabilirler.
 • Prime Tarifelerindeki müşterilerimiz bu tarifelerde bulundukları süre içerisinde Prime Müşteri Hizmetleri 0555 758 0 758 numarasıyla faydalanabilirler. Bu tarifeden hizmet alan müşterilerimiz, Şirketimiz ile anlaşma yapan üçüncü taraf firmalarca sunulan ve telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olmayan avantajlı tekliflerden ilgili avantajlı tekliflerin sunulduğu süre boyunca yararlanabileceklerdir.
 • Son 90 gün içerisinde Türk Telekom faturalı ve faturasız mobil tarifelerinden diğer operatörlere numarasını taşıyıp sonrasında tekrar tarifeye kaydolduysanız veya Türk Telekom faturalı mobil tarifelerinden faturasız tarifelerine geçiş yapıp sonrasında tekrar tarifeye kaydolduysanız bir defaya mahsus KDV ÖİV dahil 30,60 TL kayıt ücreti alınacak alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk faturalarına yansıtılacaktır.
 • Klasik 6 GB Tarifesi WİFİ Kampanyası 03.08.2015 - 30 Nisan 2016 tarihleri arasında tarifeye yeni aktivasyon ya da numara taşıma yoluyla gelmiş müşteriler için geçerlidir.
 • Türk Telekom WiFi TTNET A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mobil hizmetler TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş. tarafından sunulmaktadır.
 • Tarifenizdeki mobil internet kotasını; “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarınızla da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda cep telefonunuz vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak diğer aygıtlarınızı da ücretsiz olarak internete bağlayabilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması bulunmamaktadır. 
 • Tarifenizdeki internet kotasını, cep telefonunuzun yanınızda olmadığı durumlarda da tabletinizle ortak olarak kullanabilirsiniz. Böylece hem cep telefonunuzda hem de tabletinizde internetin tadını çıkarabilirsiniz. İnternet paylaşımı için Prime tarifelerine geçmeniz ve paylaşmak istediğiniz data hattınızın numarasını “ PAYLAS 5XXXXXXXXX ” yazıp 5555 ’e göndermeniz yeterlidir. Paylaşma özelliği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Tarifedeki müşterilerimiz 12 fatura dönemi boyunca Türk Telekom mobil faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunabilirler.
 • Tarifeden taahhütlü aylık ücret ile yararlanmak için tarifeye kayıt tarihinden itibaren ilk 60 gün içerisinde Müşteri Hizmetleri veya SMS aracılığıyla taahhüt verilmesi gerekmektedir.
 • Tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün içerisinde taahhüt vermeyen müşterilerimiz tarifeden taahhütsüz aylık ücret ile yararlanacaklardır.
 • SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555'e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle verilmeye başlanacak ve 12 Fatura dönemi boyunca geçerli olacaktır.
 • Taahhüt verip 12 fatura dönemi içerisinde diğer Türk Telekom faturalı mobil tarifelerine geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak söz konusu müşterilerin taahhütleri kaldığı yerden devam edecek; sonrasında hat iptali yapmaları, hatlarının iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, Türk Telekom mobil hattı, Taraftar ve diğer işbirliği faturasız tarifelerine geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı cezai bedel olarak yansıtılır.
 • 15 Mart 2018 itibarıyla; 5555'e SMS göndererek taahhüt veren müşterilerimizin gönderdikleri taahhüt Onay SMS'leri için 2,04 TL SMS ücreti alınmaktadır.
 • 444 ile başlayan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifede her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkı var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifede her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkı yok ise tarifenin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Prime Tarifelerinden birindeyseniz, Prime Yurtdışı Servisi ile yurtdışında kullanımıza uygun paketiniz hattınıza otomatik tanımlanır, içiniz rahat eder.

Avrupa Amerika Rusya, KKTC ve S.Arabistan ülkeleri
Konuşma Paketleri İnternet Paketleri
30DK19TL20MB19TL
90DK45TL50MB45TL
150DK75TL100MB85TL
300DK140TL200MB150TL
500DK200TL400MB250TL
500DKStd. Ücretlendirme400MBStd. Kademeleri Ücretlendirme
Standart Kademeli Data Ücretlendirme
İlk 20MB9TL/MB
20MB+6TL/MB
Diğer Ülkeler
Konuşma Paketleri İnternet Paketleri
60DK49TL20MB55TL
120DK90TL50MB125TL
180DK129TL100MB200TL
180DKStd. Ücretlendirme100MBStd. Kademeleri Ücretlendirme

Kampanya detayları için Prime sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​