NET Mobil Her Yöne 1000

NET Mobil Her Yöne 1000

Türk Telekom Evde İnternet müşterilerine ve yakınlarına özel tarifelerle cepten her yöne konuşmak ve SMS göndermek çok uygun!

​​

Tarife Bilgisi

NET Mobil Her Yöne 1000 aboneleri her yöne çok uygun fiyata konuşup mesajlaşırken; Türk Telekom Evde İnternet internet ve NET Mobil ödemelerini tek fatura ile ödeme kolaylığını yaşar.

Üstelik NET mobil Her Yöne 1.000 tarifesinden yararlanan Türk Telekom Evde İnternet abonelerini referans gösteren 4 yakını da NET Mobil Her Yöne 1.000 Aile tarifesinden yararlanabilir

35 TL/Ay
6 fatura dönemi
boyunca 35 TL,
sonrasında 39 TL
Her Yöne Konuşma
1000 Dk
Her Yöne Mesajlaşma
1000 SMS
​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​
NET Mobil Her Yöne 1000 Tarifesi Ücretlendirme Bilgisi
NET Mobil Her Yöne 1000 Tarifesi
Aylık Ücret 35 TL*
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi 1.000 Her Yöne dakika
Aylık Ücretsiz HerYöne SMS Adedi 1.000 Her Yöne SMS
Ücretsiz Süreler Bittikten Sonra Yurtiçinde Her Yöne 56,70 kr / dk
Ücretsiz SMS'ler Bittikten Sonra Yurtiçinde Her Yöne 40,75 Kr/SMS
MMS Ücreti 1,25 TL / MMS

*Tarifenin aylık ücreti, yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasız tarifelerden tarife geçişi yoluyla yapılan kayıtlarda, 6 fatura dönemi boyunca 35 TL, sonrasında 39 TL’dir.

4 Aralık 2012 tarihi ve sonrasında kayıt olan müşteriler kayıt tarihleri itibariyle ilk 60 günlük sürede, hali hazırda bu tarifeye kayıt olmuş ve henüz taahhüt vermemiş müşteriler de kayıt oldukları tarihten bu yana 60 günlük sürenin geçmemiş olması durumunda SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla taahhüt verebileceklerdir. SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555'e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu sürelerin bitiminde taahhüt verilemeyecektir.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

Hattınıza tanımlı internet paketi/internet kullanım hakkınız yoksa, GPRS kullanımı yaptığınızda geçerli Standart cepten internet tarifesi ücretlendirmelerini öğrenmek için tıklayınız.

Hattınıza tanımlı internet paketi/internet kullanım hakkınız yoksa, GPRS kullanımı yaptığınızda geçerli Standart cepten internet tarifesi ücretlendirmelerini öğrenmek için tıklayınız.

Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.

Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanarak yansıtılır.

TT Mobil, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

​​​​​​
​​

TT Mobilli Olmayanlar

Hiçbir geçiş ücreti ödemeden numaranızı taşıyarak veya yeni hat tesisi ile bu tarifeye geçmek için TT Mobil bayilerine gelin.

 • NET Mobil Her Yöne 1000 Tarifesi’nden sadece kendi üzerine bir TTNET aboneliği olan aboneler faydalanabilmektedir.
 • TTNET aboneliği olmayan müşterilerin NET Mobil Her Yöne 1000 Aile tarifesi alabilmesi için ADSL sahibiyle aynı soyada sahip olduğunu gösteren ehliyet veya nüfus cüzdanı ile ADSL sahibiyle aynı adreste ikamet ettiğini gösteren kendisi, anne, baba veya (evlilik cüzdanı ibraz ederek) eşinin üzerine olan bir sabit fatura veya sabit fatura yerine geçen belge ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Tarife kapsamında 1.000 her yöne dakika ve 1.000 her yöne SMS sunulacaktır.
 • Tarifenin aylık ücreti, yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasız TT Mobil tarifelerinden tarife geçişi yoluyla yapılan kayıtlarda, 6 fatura dönemi boyunca 35 TL, sonrasında 39 TL’dir.
 • Taahhütname kapsamındaki 24 aylık taahhüt dönemi içinde TTNET internet Aboneliğinin Üçüncü Kişilere Devri de Dahil Olmak Üzere NET Mobil Taahhütnamesinin Sona Erdirilmesi/Sona Erdirilmesine sebebiyet verilmesi durumunda müşterinin bu kampanya kapsamında yararlandığı kadar indirim tutarı müşterinin son faturalarına o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı cezai bedel olarak yansıtılır.
 • Taahhütname kapsamındaki faturalı TTNET Mobil Aboneliğinin müşteri Tarafından Sona Erdirilmesi ve/veya TT Mobil Tarafından Haklı Nedenle Sona Erdirilmesine Sebep Olunması, Müşteri Tarafından Hattın Bir Üçüncü Kişiye Devredilmesi ve/veya İlgili Hatta Ait Numaranın Bir Başka İşletmeciye Taşınması ve/veya Hattın Faturasız Sisteme Geçirilmesi ve/veya Hattın Bağlı Olduğu Tarifenin, diğer tarifelere Değiştirilmesi Halleri dahil 24 Aylık Taahhüdün Süresinden Önce Sona Erdirilmesi Durumunda ise müşterinin bu kampanya kapsamında yararlandığı kadar indirim tutarı müşterinin son faturalarına o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı cezai bedel olarak yansıtılır.
 • Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • Tarifeye mevcut faturalı tarifelerden geçiş; SMS, TT Mobil bayileri ve TT Mobil Müşteri Hizmetleri; mevcut faturasız tarifelerden geçiş TT Mobil bayileri aracılığıyla yapılabilir.
 • Bir fatura dönemi içinde kullanılmayan yurtiçi her yöne dakikalar ve SMS’ler fatura dönemi sonunda silinir, başka bir hatta transfer edilemez.
 • Aylık yurtiçi her yöne 1.000 dakikayı aşan yurtiçi aramalar 40 Kr/dk üzerinden ücretlendirilir.
 • Aylık yurtiçi her yöne 1.000 SMS’i aşan yurtiçi SMS gönderimleri 40 Kr/SMS üzerinden ücretlendirilir.
 • Tarife kapsamında sabit ücretin 35 TL olarak yansıtılacağı fatura dönemlerinden birinde; ilgili fatura dönemi tamamlanmadan mevcut diğer faturalı ya da faturasız tarifelere geçiş yapıldığı, hattın iptal edildiği, numaranın diğer operatörlere taşındığı durumlarda, bu işlemin yapıldığı ilgili fatura dönemindeki aylık ücret 39 TL üzerinden, kampanyaya dâhil olunan gün sayısı ile orantılı şekilde yansıtılacaktır. Numara taşıma ile tarifeye gelen müşteriler için, ilk fatura döneminde; fatura dönemi tamamlanmadan tarifeden çıkılması durumunda, aylık ücret 55 TL üzerinden, kampanyaya dâhil olunan gün sayısı ile orantılı olarak hesaplanacaktır
 • Tarife kapsamında sunulan ücretsiz dakikalar, yurtdışına, TT Mobil Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, 444 ile başlayan numaralar hariç özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP aramalarını, görüntülü aramaları kapsamamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan ücretsiz SMS’ler, sadece yurtiçi gönderiler için geçerlidir. Yurtdışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderimlerinde ve web üzerinden SMS gönderimlerinde kullanılamaz.
 • 25 Ekim 2011 itibariyle faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatöre numara taşıma, hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya aylık tarife ücretinin tamamı yansıtılacaktır. Yeni aktivasyon, faturasız hattan faturalı hatta geçiş sonrası çıkan ilk faturaya ise 15 günden fazla kullanım yapılmış ise aylık tarife ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapılmış ise kullanılan gün ile orantılı aylık tarife ücreti yansıtılacaktır.
 • Tarife dahilinde sunulan ücretsiz dakikalar ve SMS’ler devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • 1 Şubat 2013 itibariyle, 1 ile başlayan ücretli 3 haneli kısa numaralar tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlenecektir. Yurtiçi paketiniz varsa sabit hat veya her yöne paket dakikalarınızdan düşecektir. Ücretsiz olan 3 haneli kısa numaralar ücretsiz olmaya devam edecektir.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Tarifenizde internet ya da internet paketiniz yoksa cepten internet kullanım ücretleri için linkini tıklayınız.
 • Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp, kalan SMS adedinizi SMS yazıp 5555'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Tarife dahilindeki kullanım haklarının %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu servis Ses ve Sms kullanımları için 6 saat öncesinin bilgilerini içerir.
 • Her yöne aramalar yurtiçi olmak şartıyla ev, iş, diğer operatörler, TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsar.

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.