Türk Telekom Evde Mobil Wifi Tarifeleri

Türk Telekom Evde Mobil Wifi Tarifeleri


4.5G Teknolojisini sadece telefonunda değil tabletinde, bilgisayarında hatta televizyonunda da deneyimlemek isteyenlere yüksek mobil data içeriği ve aynı anda birden fazla cihazın bağlanmasına olanak sağlayan Wi-Fi özellikli mobil modemleri ile Türk Telekom Evde Mobil Wifi tarifeleri geliyor. ​​​​​​

Türk Telekom Evde Mobil Wifi Tarifeleri 10.08.2018 tarihi itibariyla yeni hat tesisi ve numara taşıma yoluyla abone alımına kapatılmıştır.

​​Tarifelerden halihazırda faydalanmakta olan mevcut müşteriler aynı koşullarla yararlanmaya devam edecektir. ​​​

Evde Mobil Wifi Tarifeleri
Evde Mobil Wifi Modemli Tarifesi –
20 GB Data Paketi
Evde Mobil Wifi Modemli Tarifesi –
30 GB Data Bedeli
Taahhüt Süresi 12 Ay 24 Ay 12 Ay 24 Ay
Taahhütsüz Fiyat 79 TL 59 TL 115 TL 115 TL
Taahhütlü Fiyat

 

69 TL 59 TL 105 TL 95 TL

Tablodaki ücretlere 12 ay taahhütlü tarifelerde, taahhüt süresi boyunca aylık 24 TL, 24 ay taahhütlü tarifelerde aylık 13,50 TL modem cihaz taksit bedeli dahildir.

​​​
 • 10.08.2018 tarihi itibariyle yeni müşteri alımına kapatılmıştır.
 • Tarifelerden yalnızca bireysel müşteriler yararlanabilir.
 • Tarifelere numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla kayıt olunabilecektir.
 • Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
 • Tarifeler kapsamında bayi stoklarına göre, Türk Telekom 4.5G Mobil Wifi (Model: MF910V) veya (Model: E5573) modem cihazlarında biri verilecektir.
 • MF910V Cihaz Özellikleri;
  • LTE Cat4 teknolojisi ile yüksek hızlı bağlantı
  • Batarya, Wi-Fi, Bağlantı ve SMS için 4 adet LED gösterge
  • Dâhili batarya ile 8 saate kadar çalışma süresi
  • 14 cihaza kadar Wifi bağlantı desteği
 • E5573V Cihaz Özellikleri;
  • LTE Cat4 teknolojisi ile yüksek hızlı bağlantı
  • Dâhili batarya ile 6 saate kadar çalışma süresi
  • 10 cihaza kadar Wifi bağlantı desteği
 • Müşterilerimiz, taahhüt süreleri sona erdiğinde yararlandıkları tarifenin taahhütsüz fiyatları üzerinden ücretlendirileceklerdir.
 • 12 Aylık Mobil Wifi 20GB Modemli Tarifesinden, 12 Aylık Mobil Wifi 30GB Modemli Tarifesine geçiş mümkündür.
 • 24 Aylık Mobil Wifi 20GB Modemli Tarifesinden, 24 Aylık Mobil Wifi 30 GB Modemli Tarifesine Tarifesine geçiş mümkündür.
 • 20 GB data içerikli tarifelerden 30 GB data içerikli tarifelere geçildiğinde, taahhüt kapsamında eski tarife için sunulan data indirimi cezasız olarak sonlandırılacak ve geçiş yapılan (yeni) tarifenin taahhüt kapsamında sunulması gereken data indirimi başlatılacaktır. Bu şekilde yapılan tarife değişikleri sonrasında, taahhüt süresi içerisinde taahhüde aykırı davranılırsa, ilk/eski tarife için alınan ve tarife değişikliği sırasında cezasız olarak sonlandırılan toplam indirim bedeli ile geçiş yapılan tarife için alınan toplam indirim bedeli toplanacak ve taahhüt kapsamından yararlanan indirimler bu şekilde hesaplanacaktır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • 12 ay taahhütlü tarifelerde, taahhüt süresi boyunca aylık 24TL, 24 ay taahhütlü tarifelerde aylık 13,50TL modem cihaz taksit bedeli olarak faturaya yansıtılacaktır.
 • Taahhüt süresi boyunca internet kullanım hakkı bedelleri (Modem Bedeli hariç) aşağıdaki gibi sunulacaktır.
İnternet Kullanım Hakkı Bedelleri
12 Ay 24 Ay Taahhütsüz
20 GB Data Paketi 45,00 ₺ 45,50 ₺ 79,00 ₺
30 GB Data Paketi 81,00 ₺ 81,50 ₺ 115,00 ₺
 • Her fatura döneminde tarife kapsamında sunulan internet kullanım hakkı tükendiğinde, paket aşım ücreti her 1GB için 9TL olacak şekilde uygulanacaktır. Bir fatura dönemi içerisinde tarife kapsamında internet paket aşım ücreti olarak maksimum 27 TL ücret yansıtılacak, bu ücrete ulaşan müşterilerin internet erişimi hızı fatura dönemi sonuna kadar 1 kbps’e düşürülerek, internet erişimi kısıtlanacak ve ek ücretlendirme yapılmayacaktır.
 • Tarife dahilinde yurtiçi SMS gönderim ücreti için tıklayınız.
 • Tarife kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde sadece Internet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Tarife kapsamında numara taşıma veya yeni hat tesisi yapan müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, söz konusu fatura döneminde 15 günden fazla kullanım yapıldığı takdirde ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığı takdirde ise ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatörlere numara taşıma ve hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya ise tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır.
 • Tarifeye kayıt olan müşterilerimizin, yurtiçinde 4.5G servisinin kullanıma açılması için 4.5G yazıp 5555’e göndermesi gerekmektedir. Müşterilerimizin cihaz ve sim kartı 4.5G’ye uyumlu olduğu sürece 4.5G hizmetini kullanmaya başlayacaktır. Müşteri isterse IPTAL 4.5G yazıp 5555’e ücretsiz SMS göndererek servisi iptal edebilecektir.
 • Bu tarifeler sesli görüşmelere ve MMS gönderimine kapalı olacak sadece veri bağlantısı ve SMS gönderimi için kullanılabilecektir.
 • Tarife kapsamında sunulan data içeriği yalnızca yurtiçi kullanımlarda geçerli olup, yurtdışında ve KKTC'de geçerli değildir.
 • Bu pakete tanımlı olan ücretlendirme yapısı ve veri kullanım hakları sadece yurtiçi veri kullanımları için geçerlidir.
 •  Taahhüde aykırılık durumunda cayma bedeli yansıtılır.
 • Bir fatura dönemi içerisindeki data kullanım miktarının, paket kapsamında sunulan data kullanım hakkı miktarına ulaşmaması durumunda, o aya ait kalan kullanım hakları bir sonraki fatura dönemine devretmeyecektir.
 • Yeni hat açılışı yapıldığı durumda, 40TL'lik Hat Açılış Özel İletişim Vergisi ve 16,30TL'lik Telsiz Ruhsatname Ücretinin toplamı 12 ay taksitli olacak şekilde faturaya yansır. Aylık 1,36TL'lik Telsiz Kullanım Ücreti abonelik süresince her ay abone tarafından karşılanacaktır.
 • Taahhütnameden doğan damga vergisi abonenin faturasına yansıtılır.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için www.turktelekom.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
 • Data kullanımında alınan ve gönderilen data miktarı paket data kotasından düşecektir.
 • Bağlantı hızı abonenin ulaşabileceği en üst hızı göstermektedir. Bu hız kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir.
 • TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.
 • Taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapılması, hattın iptal edilmesine sebebiyet verilmesi, hattın diğer operatörlere taşınması, Şirketimizce sunulan faturasız veya faturalı tarifelere geçiş yapılması, devredilmesi, tarife kapsamında teslim edilen cihazın, taahhüt süresi içerisinde kaybedilmesi, çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere müşterilerin yükümlülüklerine uymaması durumunda, tarife taahhüt süresine göre 12 veya 24 fatura dönemi içerisinde taahhüdün bozulması durumunda,  ilgili hatlar için düzenlenecek olan son faturalara taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar taahhüt kapsamında sağlanan fayda bedellerinin toplamı ile taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen tarife bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı kıyas edilerek abone lehine olan tutar, cayma bedeli olarak yansıtacaktır. Ayrıca taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen mobil modem bedelinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının tamamı müşterinin son faturasına yansıtılır.
​​​​​​​​​​​​