Ana İçeriğin Başı

Paylaşmaya Değer Katılım Koşulları

1. Kampanya kapsamında www.bireysel.turktelekom.com.tr/paylasmayadeger adresi üzerinden yayına girecek olan filmimiz 18.05.2018 saat 00.01 tarihinde başlayacak ve 03.06.2018 saat 23.59'da sona erecektir. Yayın süresince sosyal medya hesaplarından (Facebook, Instagram, Twitter) #PaylaşmayaDeğer etiketi ile çocuklarının/ yeğenlerinin fotoğraflarını paylaşanlar kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.

2. Gönderilen fotoğraflar içerisinden Türk Telekom tarafından oluşturulan jürinin seçeceği fotoğraflar Türk Telekom' un kendi belirleyeceği ve yayınlayacağı bir reklam filminde ve Türk Telekom sosyal medya hesaplarında kullanılacaktır. Kampanyaya katılım için fotoğraf gönderenler herhangi bir bedel söz konusu olmaksızın gönderdikleri fotoğrafların Türk Telekom tarafından reklam filminde ve Türk Telekom sosyal medya hesaplarında kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Katılımcı, yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, gereken tüm izinlerinin alındığını, gönderilen fotoğraflardan kaynaklanacak ihtilaflardan kampanyayı düzenleyen Türk Telekom' un sorumlu olmayacağını ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ve elektronik iletişim adreslerine ürün pazarlama bilgilerini göndermesine onay vermesi gerekmektedir.

5. Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.

6. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz.

7. Türk Telekomünikasyon A.Ş. katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

8. Kampanya'ya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırlar. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılacaktır.

9. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler. Bu Kampanya'ya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

10. Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

11. Paylaşılan kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri gibi bilgiler dolayısıyla çıkabilecek ihtilaflardan Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu değildir. ​​​​​​