Ana İçeriğin Başı

Tarife Bilgisi

Parlamenter Tarifesi ile ayda 27,97 TL’ye 5GB cepten internet + her yöne 3000 dakika + TT Mobilliler'le 5000 dakika + 1000 SMS!​​​​​

​​​​​​​​​​
PARLAMENTER TARİFESİ Ücretlendirme Bilgisi
PARLAMENTER TARİFESİ
Taahhütlü Aylık Ücret 27,97 TL*​
Taahhütsüz Aylık Ücret 47,94 TL**
Aylık Ücretsiz Yurtiçi Cepten İnternet 5 GB
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi 3000 dakika + TT Mobilliler'le 5000 dakika
Aylık Ücretsiz Her Yöne SMS 1000 SMS
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
SMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
Ücretsiz İnternet Bitiminde Otomatik Devreye Giren İnternet Paketi Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.
MMS Güncel aşım ücretleri için tıklayınız.

* Faturalı tarifelerden evrak ibrazı ve ya referans ile geçiş yoluyla tarifeye gelip SMS ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla taahhüt veren müşterilerimiz için tarifenin aylık ücreti, 12 fatura dönemi boyunca 27,97 TL olacaktır.

** Şirketimizce sunulan faturalı tarifelerden geçiş yoluyla gelen ve taahhüt vermeyen müşterilerimiz için için aylık ücret 47,94 TL olarak uygulanacaktır.

Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.

Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanarak yansıtılır.

Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

​​​​
​​​​​​​​​​
 • Tarifeden Türk Parlamenter Birliği’ne mensup kişiler evrak teslimi ile ya da ilgili birliğe üye olmayan müşteriler tarifeye kayıtlı müşterilerin referansıyla faydalanabilecektir.
 • Parlamenter Tarifesinden TBMM’ye bağlı kurum emeklileri ve çalışanları da kurum kimliklerini veya ilgili kurumların çalışan olduklarına dair kurumlardan alacakları belgeleri ibraz ederek, ilgili kurumların çalışanı olmayan kişiler ise Referans Sistemi aracılığı ile tarifeye kayıtlı müşterilerin referans olması ile tarifeden faydalanabilecektir.
 • Türk Parlamenter Birliği’ne mensup kişiler kendi üzerine kayıtlı 7 hat alabilmekte ve 3 kişiye referans olabilmektedir. Referans süreci mevcut işleyişteki gibi olacaktır.
 • Bir müşteri en fazla 3 kişiye referans olabilir, öncesinde başka bir kamu çalışanının referansı ile herhangi bir kamu tarifesinden yararlanmış müşteriler kurum çalışanı olsalar dahi referansla kayıt oldukları hatları üzerinden diğer müşterilere referans olamazlar.
 • Parlementer tarifesine faturalı tarifelerden geçiş yoluyla tarifeye gelip müşteri hizmetleri aracılığıyla taahhüt veren müşteriler için tarifenin aylık ücreti, 12 fatura dönemi boyunca 27,97 TL olacaktır.
 • Tarife kapsamında sunulan veri kullanım hizmeti sadece WAP APN ve internet APN üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. Tarifeler kapsamında tanımlanan cepten internet kullanım hakları tükendiğinde, tarifenin standart paket aşım ücreti uygulanacaktır.
 • Bağlantı hızı kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. TT Mobil, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında ve paket bağlantı hızında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Söz konusu ücretsiz dakikalar, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır.
 • Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki SMS’ler, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını,  web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarife kapsamında sunulan dakika, SMS ve internet hakları ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir.
 • 12 Ay Taahhüt Karşılığı İndirimli tarife ücreti Sözleşme süresince tarifeye kaydolan Üyeler için bir yıl süre ile geçerli olacak olup bu sürelerin bitimini takip edenyılın Haziran ayında ilgili yılın açıklanmış olan Nisan ayı TÜFE rakamı oranında zamlanacaktır. İndirimli Tarife Ücreti, tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup, 12 fatura dönemi boyunca TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan Üyeler için 12 fatura dönemi boyunca geçerlidir. Söz konusu indirimli tarife ücreti, ilk 12 ayın sona ermesinden sonra ikinci taahhüt için her yıl Haziran ayında ilgili yılın açıklanmış olan Nisan ayı TÜFE oranında zamlanır ve ikinci kez taahhüt verecek müşteriler bu zam oranının kendileri için de geçerli olduğunu kabul etmiş olurlar. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren yeni taahhüt vermemiş müşteriler için taahhütsüz tarife ücreti geçerli olacaktır.
 • Tüm fiyatlara KDV-ÖİV dahildir.
 • Lansman tarihi itibarıyla tarifelere kaydolacak müşterilerden son 90 gün içerisinde Şirketimizce sunulmakta olan faturalı, faturasız bir tarifeden diğer operatörlere numarasını taşıyıp sonrasında bu tarifeye kaydolan müşteriler için bir kereye mahsus 30,60 TL kayıt ücreti alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk faturalarına yansıtılacaktır.
 • Tarifeden taahhütlü aylık ücret ile yararlanmak için Müşteri Hizmetleri veya SMS aracılığıyla taahhüt verilmesi gerekmektedir. SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555'e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir. 5555'e SMS göndererek taahhüt veren Abonelerin gönderdikleri taahhüt onay SMS'leri ücretlendirilir.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle verilmeye başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca verilecektir. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz güncel ücretler geçerli olacaktır.
 • Tarifelere taahhüt verip 12 fatura dönemi içerisinde TT MOBİL tarafından sunulmakta olan diğer faturalı tarifelere geçiş yapan Abone'lere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak Abone'lerin geçiş yaptıkları tarife kapsamındaki yeni taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, TT MOBİL'in faturasız veya diğer faturalı ve faturasız işbirliği tarifelerine geçiş yapmaları halleri taahhüt ihlali olarak değerlendirilecek ve Abone'lerin geçiş yaptıkları tarife kapsamında ihlal tarihine kadar yararlandıkları indirimlerin toplamı ile kalan aylar boyunca ödemeyi taahhüt ettikleri indirimli ücretler toplamı kıyaslanarak düşük olan tutar cayma bedeli olarak son faturalarına yansıtılacaktır.
 • Tarifeniz kapsamındaki kalan kullanımlarınızı öğrenmek için KALAN yazıp 5555 e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz. Bu servis dakikalar ve smsler için 6 saat, internet için ise 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Kalan kullanım sorgulama tabında yer alan aşağıdaki bilgiyi de çıkartabiliriz bu durumda.
 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepten internet hakkı için INTERNET yazıp 5555’e SMS gönderilerek öğrenebilirsiniz. Bu servis dakikalar için 6 saat, internet için 12 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.

444 ile başlayan aramaların ve özel servis numaralarına yapılan aramaların yurt içi ücretlendirmesi,eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları yurt içi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında 60 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​