Ana İçeriğin Başı

Tarife Bilgisi

​Kendi işini yapan müşterilerimiz olduğunda ödesin, ödeyemediğinde dert etmesin diye, Veresiye Tarife ile 100 TL ‘ye kadar fatura erteleme!

Veresiye 2000 Tarifesi ile ayda sadece 29 TL’ye Her yöne tam 2000 dakika + her yöne 1000 SMS + 2 GB cepten internet ve Esnaflarla Limitsiz Konuşma!


29 TL/AY
Her Yöne Konuşma
2000 dk
Her Yöne Mesajlaşma
1000 SMS
 
Cepten İnternet
2 GB
​​​​
​​
Veresiye 2000 Tarifesi Ücretlendirme Bilgisi
  Veresiye 2000
Taahhütlü Aylık Ücret 29 TL*
Taahhütsüz Aylık Ücret 40 TL
Aylık Ücretsiz Cepten İnternet 2 GB
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi 2000 DK
Aylık Ücretsiz Her Yöne SMS 1000 SMS
Aylık Ücretsiz Grup içi Görüşme Süresi Limitsiz
Ücretsiz Süre Bitiminde Yurt İçi Her Yöne 90 Kr / Dk
SMS 90 Kr / SMS
İnternetiniz Bittiğinde Otomatik Devreye Giren İnternet Paketi 200 MB/9 TL

* Belirtilen fiyat tarifelere faturalı tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olup, tarifeye kayıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 12 ay faturalıda kalma taahhüdü veren müşteriler için geçerlidir.

​​​​​​​
​​
 • Belirtilen fiyat tarifelere numara taşıma, yeni hat tesisi veya Türk Telekom mobil faturasız tarifelerden geçiş yoluyla kayıt olup, tarifeye kayıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 12 ay Türk Telekom mobil faturalı tarifelerde kalma taahhüdü veren müşteriler için geçerlidir.
 • Veresiye özelliği kapsamında; müşterilere 100 TL'ye kadar fatura erteleme hakkı tanınmaktadır. Faturaların ertelendiği dönem boyunca müşterilerin hatları kısıtlanmayacak, gecikme faizi uygulanmayacaktır. Limitlere ulaşıldığı durumda ise müşteriler erteledikleri faturalarını ödemekle yükümlü olacaktır. 
 • Veresiye tarifeyi kullanan müşterilerden, tarifeye geliş tarihlerinden 12 ay sonra fatura erteleme limitine bakılmaksızın birikmiş tüm borçları tahsil edilecektir. 
 • Tarife kapsamında sunulan grup içi limitsiz konuşma; tüm Esnaf, Esnaf Dostu ve Veresiye Tarifeler arasında yapılan görüşmeleri kapsamaktadır. 
 • Tarifedeki müşteriler tarife kapsamında sunulan fatura erteleme özelliğinden yararlandıkları takdirde bireysel mobil faturalı hatlara sunulmakta olan cihaz kampanyalarından faydalanamayacaklardır.
 • Veresiye Tarifelere kayıt olmak isteyen bireysel mobil faturalı hat müşterilerimiz; Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar kapsamına girmesi gerekmektedir.
 • Tarife kapsamında sunulan cepte internet kullanım hakkı tükendiğinde, hatta tanımlı başka internet hakkı yok ise, internet kullanımları her 200MB için 9TL olarak ücretlendirilir. En fazla 5 kez tanımlanan 200MB sonrasında, internet erişimi fatura dönemi sonuna kadar durdurulur ve ek ücretlendirme yapılmaz. ​
 • Dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar sadece yurt içi kullanımda geçerlidir. Söz konusu dakikalar KKTC, yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler yurt içi her yöne geçerli olup, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını, web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır. Ücretsiz her yöne SMS hakları tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 90 Kr'tur.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarife kapsamında sunulan dakika, SMS ve cepten internet hakkı ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Tarife kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • AVEA, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, Türk telekom mobil faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, Türk Telekom mobil faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Son 90 gün içerisinde Türk Telekom mobil ve İşbirliği faturalı, faturasız bir tarifeden ya da Kontrolü S.E.Ç. Tarifelerinden diğer operatörlere numarasını taşıyıp veya Türk Telekom mobil ve İşbirliği faturalı tarifelerden Türk Telekom mobil faturasız tarifelere ya da Kontrolü S.E.Ç. Tarifelerine geçip sonrasında bu tarifeye kaydolan müşteriler için bir kereye mahsus 30 TL kayıt ücreti alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk faturalarına yansıtılacaktır.
 • Türk Telekom mobil, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan hizmetlere verilen isimdir ve Türk Telekom evde internet, TTNET A.Ş. tarafından sunulan sabit internet hizmetlerine verilen isimdir.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için tıklayınız.
 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
​​