Ana İçeriğin Başı

Esnaflara, TT Mobil'den avantajlı iletişim paketleri!

​​

Tarife Bilgisi

Tarife, 15 Kasım 2018 tarihinden itibaren abone alımına kapatılmıştır.

Esnaflara, TT Mobil'den Esnaf Dostu Tarifeler!

Esnaflara özel teklifler sunan TT Mobil,  Esnaf Dostu tarifeleri hem sizin hem ofisinizin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek pakette çözüyor!

 • İhtiyacınıza en uygun Esnaf Dostu tarifesini seçin!
 • Hangi Esnaf Dostu tarifesini seçerseniz seçin, TT Mobilli esnaflarla sınırsız konuşun! İşbirliği içinde olduğunuz herkesle özgürce iletişim kurun!
 • Tüm iletişim ihtiyaçlarınızı tek pakette karşılayın!
​​
Esnaf Dostu Tarifeler Ücretlendirme Bilgisi
Tarife   Tarife İçeriği Taahhütsüz Aylık Ücret Taahhütlü Aylık Ücret*
Esnaf Dostu 3000  Her Yöne 3000 Dakika   Her Yöne
3000 SMS
 3 GB
İnternet
 TT Mobilli Esnaflarla Limitsiz  Konuşma 79 TL  55 TL
Esnaf Dostu 5000   Her Yöne 5000 Dakika   Her Yöne
5000 SMS
 5 GB
İnternet
TT Mobilli Esnaflarla  Limitsiz  Konuşma 95 TL  65 TL

Esnaf Tarifeleri ile hangi kampanyalardan faydalanabilirsiniz?

Esnaf ve Esnaf Dostu Tarifeler İndirim Kampanyası ve Detayları için tıklayınız.

18 Kasım 2014 itibariyla yurt içinde TT Mobil hatlarından yapılan 500 ve 550 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları için görüşme başına uygulanan ücret 56,70kr/dk olarak güncellenecektir.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil olmak üzere yurtdışında yapılan kullanımları, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Belirtilen aramalar için ilgili ücretlere buradan ulaşabilirsiniz.

(*) Taahhütlü fiyatlar, tarifeye numara taşıma veya yeni aktivasyon yoluyla Esnaf ve Uzman Tarifeleri İndirim Kampanyası’ndan yararlanarak kaydolup 12 fatura dönemi boyunca tarifede veya kampanya kurgusu kapsmaındaki daha yüksek ücretli bir tarifede kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli fiyattır. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır.

Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 56,70 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakik hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.

Tarife ve ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.

Uzman tarifelerinden yararlanacak aboneler; tarife kapsamında bulunan SMS içeriğini aştıkları durumda, SMS kullanımları için yurtiçi her yöne SMS 40,75 Kr/SMS ile ücretlendirilecektir. Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikaların aşılması durumunda yurt içi her yöne konuşma 56,70 Kr/dk ile ücretlendirilecektir. Tarife kapsamında sunulan internet içeriğinin aşılması yapması durumunda ise ücretlendirme 0,05 TL/MB üzerinden yapılacaktır.

Tarife kapsamında yaptığınız konuşmaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. Ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan internet kullanım haklarınız kapsamında yaptığınız internet kullanımları için ücretlendirme periyodu Byte’tır.

​​​
​​

Esnaf Dostu 3000 yazıp 5555’e göndererek, TT Mobil bayilerine gelerek veya 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ESNAF DOSTU 3000 tarifesine geçiş yapabilirsiniz.

Esnaf Dostu 5000 yazıp 5555’e göndererek, TT Mobil bayilerine gelerek veya 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ESNAF DOSTU 5000 tarifesine geçiş yapabilirsiniz.

 • Tarifeye, numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla yapılacak kayıtlar TT Mobil bayileri aracılığıyla, tarife değişikliği ile yapılacak kayıtlar ise TT Mobil bayileri ve TT Mobil Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yapılabilecektir.
 • Tarife kapsamında sunulan grup içi limitsiz konuşma; Esnaf Dostu Tarifeleri, Kontrollü Esnaf Dostu Tarifeleri, Uzman Menü Tarifeleri, Esnaf Dostu Tarifeleri ve Kontrollü Esnaf Dostu Tarifeleri arasında yapılan görüşmeleri kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Söz konusu dakikalar KKTC, yurt dışı, web ve wap kullanımları kapsamamakta; 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralar yönüne doğru yapılan aramaları kapsamaktadır. Tarifedeki her yöne dakikalar tüketildiğinde 444 ile başlayan aramalar sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları, TT Mobil Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP kullanımlarını kapsamamaktadır. Yurt içinde TT Mobil hatlarından yapılan 500 ve 550 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları görüşme başına 56,70 Kr olarak ücretlendirilecektir.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler yurt içi her yöne geçerli olup, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını, web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır. Ücretsiz her yöne SMS hakları tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına güncel aşım ücretlerini öğrenmek için tıklayınız.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakika kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Esnaf Dostu Tarifeleri; yeni aktivasyon veya numara taşıma ile tarifeye dahil olan aboneler ile, mevcut müşterilerimizin tarife geçişine açık olacaktır. Numara taşıma veya yeni hat aktivasyonu ile gelerek tarifeye kayıt olmak isteyen bireysel abonelerin; Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, Uzmanlar kapsamına girmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsama girmeyen bireysel aboneler ise; Uzman Menü Tarifeleri, Esnaf Dostu Tarifeleri, Kontrollü Esnaf Dostu Tarifeleri, Esnaf Dostu Tarifeleri ve Kontrollü Esnaf Dostu Tarifeleri'nde yer alan bir aboneyi referans göstererek, numara taşıma veya yeni hat aktivasyonu ile tarifeye kayıt olabilecektir. Başka bir abonenin referans olması yoluyla gerçekleşen Esnaf Dostu Tarife aktivasyonlarında, referans olan kişi dilediği zaman referans olmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, referans göstererek tarifeye gelen abone, yeni bir refarans abone bulmakla yükümlüdür. 3 gün içerisinde uygun referans bulamayan ya da başka bir bireysel tarifeye geçiş yapmayan aboneler, otomatik olarak bireysel faturalı Hepsibir tarifesine geçirilecektir.
 • Esnaf Dostu tarifelerindeki müşterilerimiz bireysel/kurumsal faturalı ya da faturasız müşterilere sunulmakta olan diğer konuşma, mesajlaşma ve cepten internet paketlerini satın alınamayacak, sadece tarifeye özel sunulan ek SMS, internet ve dakika paketlerini satın alabileceklerdir.
 • Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat TT Mobil tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.
 • Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dahildir. Dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yapan müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin tarifeden yararlanılan gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatörlere numara taşıma ve hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya ise tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır.
 • 26.01.2015 ve sonrasında TT Mobil'in faturalı ya da faturasız tarifelerinden diğer operatörlere numarasını taşıyıp 90 gün içerisinde tekrar tarifelere kaydolan müşteriler ile TT Mobil'in faturalı tarifelerinden faturasız tarifelerine geçiş yapıp 90 gün içerisinde tekrar tarifelere kaydolan müşterilerden bir kereye mahsus KDV-ÖİV dahil 30 TL kayıt ücreti alınacak ve söz konusu ücret müşterilerin ilk faturalarına yansıtılacaktır.
 • Her yöne 100 SMS paketi ayda 5 TL’ye, 100 MB internet paketi ayda 5 TL’ye, her yöne 50 SMS+ 50 MB internet paketi ayda 5 TL’ye, Her yöne 5000 SMS paketi ayda 11 TL’ye ve 1 GB İnternet paketi ayda 11 TL’ye sunulmaktadır.
 • Esnaf Dostu tarifelerine geçiş yapan aboneler için ek paketlere kayıt, TT Mobil Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla yapılabilecektir.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan dakika, SMS ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecek, bir sonraki aya devretmeyecektir. Sunulan ücretsiz veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • İnternet paketleri kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.
 • Paket kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir, yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderilerinde kullanılamaz. Paket kapsamındaki SMS’ler ile 444’lü numaralar ve 1XY yapısındaki kısa numaralara doğru gönderim yapılabilir.
 • Esnaf Dostu Tarifelerine özel sunulan ek paketler, her fatura döneminde otomatik olarak yenilenecek, abonelerimiz dilediği zaman TT Mobil Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla ek paketlerini iptal edebilecektir.
 • Belirtilen ücretlere KDV, ÖİV dahildir.

Taahhüt detayları için lütfen tıklayınız

15 Mart 2018 itibarıyla, 5555'e SMS göndererek taahhüt veren müşterilerimizin gönderdikleri taahhüt Onay SMS'leri için 2TL SMS ücreti alınmaktadır.

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
​​​​​​​​​​​​​​​

Referans Başvuru Formu için tıklayınız.

​​​​​​​​​​​​​​​
 • Tarife kapsamında kalan kullanımlar için KALAN yazıp 5555’e SMS gönderilmesi yeterlidir. Bu servis, 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Kalan kullanım sorgulama tabında yer alan aşağıdaki bilgiyi de çıkartabiliriz bu durumda.
 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepte internet hakkı için INTERNET yazıp 5555’e SMS gönderebilir veya Mobile Online İşlemler’i ziyaret edebilirsiniz.. Bu servis 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • İnternet, Ses ve SMS kullanım haklarının her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.

  Otomatik bilgilendirme SMS’lerini almak istemezseniz “IPTAL KMSH” yazıp 5555’e gönderebilirsiniz.İptal ettiğiniz bilgilendirme SMS’lerini tekrardan almak isterseniz “KMSH” yazıp 5555’e gönderebilirsiniz. Belirtilen değişiklikleri online işlemler merkezi ve müşteri hizmetleri aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.
​​​​​​​​​​​​​​​
​​

Türk Telekom mobil ailesine katılmak için hemen formu doldurun

Numaranızı taşımak veya yeni hat almak için formu doldurun, 4.5G uyumlu sim kartınızı ayağınıza getirelim.