Ana İçeriğin Başı

CarrefourSA Gümüş Anında İndirim Çeki Kampanyası

Kampanya Bilgisi

​​​​​
 • İlgili kampanyadan kampanya geçerlilik süresi içerisinde, Carrefour mağazaları aracılığı ile, Teknosacell Carrefour 3 GB, Teknosacell Carrefour 5GB, Teknosacell Carrefour 8GB, Teknosacell Carrefour 15GB Tarifeleri'ne başarı ile dâhil olarak kampanya taahhütnamesi imzalamak suretiyle 12 fatura dönemi boyunca Teknosacell faturalı tarifelerinde kalma taahhüdü veren aboneler faydalanabilecektir. Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca geçerli 10 TL aylık sabit ücret indirimi verilecektir.
 • Teknosacell Carrefour 5GB, Teknosacell Carrefour 8GB, Teknosacell Carrefour 15GB Tarifeleri’nden birine başarı ile dâhil olarak 12 fatura dönemi taahhüt veren abonelere, aşağıdaki iletilen tutarlarda Carrefour Anında İndirim Çeki verilecektir. Carrefour Anında İndirim Çeki olarak kullanılabilecek şifre, abonenin aktivasyon sırasında ilettiği irtibat numarasına iletilecektir. Abone, aylık sabit ücret indirim ve anında indirim çekinden yararlanmak için "Teknosacell Carrefour Taahhütnamesi" ve "Carrefour Gümüş Anında İndirim Çeki Kampanyası" taahhütnamesini imzalamalıdır.
 • Kampanya kapsamında Teknosacell faturalı tarifelerinde 12 fatura dönemi kalma sözüne karşılık Teknosacell Carrefour 5GB Tarifesi müşterilerine 50 TL, Teknosacell Carrefour 8GB Tarifesi müşterilerine 100 TL, Teknosacell Carrefour 15GB Tarifesi müşterilerine 200 TL tutarında anında indirim çeki verilecektir.
 • Carrefour Anında indirim çeki ile ilgili şartlar aşağıda yer almaktadır:
  • Anında indirim çeki sadece Carrefour mağazalarında kullanılabilir.
  • Anında indirim çeki sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
  • Anında indirim çeki bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz. 
  • Aynı Anında indirim çeki sadece bir siparişte kullanılabilir.
  • Anında indirim çeklerinin kullanımı için tek faturadaki Carrefour toplam alışveriş tutarının, kullanılmak istenilen toplam hediye çeki tutarının en az 2 katı olmalıdır.
  • Bir alışverişte en fazla üç anında indirim çeki kullanılabilir.
  • Anında indirim çeki karşılığında nakit ödeme yapılmamaktadır.
  • Anında indirim çeki tutarına KDV dâhildir.
  • Anında indirim çekinin saklanması ve güvenli bir yerde tutulması gerekmektedir. Anında indirim çekinin 3. kişiler tarafından kullanılması halinde Carrefour'un veya TT Mobil’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Anında indirim çeki www.Carrefour.com.tr internet sitesinden yapılan online alışverişlerde kullanılamaz.
  • Her T.C. Kimlik numarası, bir yıl içerisinde maksimum 3 kez anında indirim çekine hak kazanabilir. Yeni hat aktivasyonu ile anında indirim çeki kazanma hakkı 1 ile sınırlıdır.
  • Kampanyadan yalnızca T.C. uyruklu müşteriler yararlanabilir. 
  • Carrefour anında indirim çeki Kodu, ilgili tarifelere verilen taahhüt süresi baz alınarak iletilen kodun ardından, Carrefour mağazalarında kullanılabilecek olup, tüm Taahhüt Süresi boyunca 1 defaya mahsus sağlanacaktır. 
 • Kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca 10 TL aylık sabit ücret indirimi uygulanacak olup, taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilir.
 • Belirtilen tarifelerden birine dahil olup, ilgili kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca Teknosacell faturalı tarifelerde kalma taahhüdü vererek tarife ücret indiriminden yararlanan müşterilerden, taahhüt süresi içerisinde hattını iptali eden, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, devreden, Teknosacell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. Taahhüt süresi içerisinde, Şirketimizce sunulmakta olan diğer Teknosacell faturalı tarifelere geçiş yapan müşterilere ise cayma bedeli yansıtılmayacaktır; söz konusu müşterilerin yeni taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, Teknosacell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında çek faydası sunulan tarifelerden birine dahil olarak, ilgili kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca Teknosacell faturalı tarifelerde kalma taahhüdü verip, indirimin yanı sıra indirim çekinden faydalanan abonelerin, taahhüt süresi içerisinde hattını iptal etmesi, abonelik sözleşmesini sonlandırması, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat ya da abonelik sözleşmesi uyarınca hattın iptal edilmesine sebebiyet vermesi, numarasını diğer operatörlere taşıması, devretmesi, bir T.C. kimlik numarası ile bir yıl içinde 3'ten fazla Anında indirim çeki şifresi alması, koşulları durumunda, kampanya kapsamında müşteriye sağlanacak olan Carrefour hediye çeki tutarının tamamını kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak, Teknosacell faturasına yansıtılması suretiyle TT Mobil veya yetkilendirdiği Tahsilat firması tarafından tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında tahsil edilerek Teknosa’ya ödenecektir.
 • İlgili Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Ayrıca, kampanyadan faydalanılmaktayken tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.

Türk Telekom mobil ailesine katılmak için hemen formu doldurun

Numaranızı taşımak veya yeni hat almak için formu doldurun, 4.5G uyumlu sim kartınızı ayağınıza getirelim.