Ana İçeriğin Başı

VESTELCELL Faturalı Gururla Tarife Taahhüt Kampanyası 2019

Vestelcell Faturalı Gururla Tarife Taahhüt Kampanyası 2019, 15.04.2021 tarihinde sona ermiştir. Anılan tarih öncesinde kampanyaya katılmış olan mevcut müşteriler aynı koşullarla faydalanmaya devam edecektir.

Vestelcell Gururla Taahhüt Kampanyası 2019 kapsamındaki aylık 10 TL sabit ücret indiriminden; faturalı Vestelcell Gururla 3GB, Vestelcell Gururla 6GB, Vestelcell Gururla 9GB Tarifeleri’nden birine numara taşıma, yeni hat tesisi veya Şirketimizce sunulmakta olan faturalı / ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile başarıyla dâhil olan aboneler, 12 ay şirketimizce sunulmakta olan faturalı Vestelcell tarifelerinde kalma taahhüdü vererek faydalanabilecektir. ​​​​​

​​​​
 • Vestelcell Gururla Kampanyası'ndan faturalı Vestelcell Gururla 3GB, Vestelcell Gururla 6GB, Vestelcell Gururla 9GB Tarifeleri'nden birine numara taşıma, yeni hat tesisi veya Şirketimizce sunulmakta olan faturalı / ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile başarıyla dâhil olan aboneler faydalanabilecektir.
 • Belirtilen koşulları sağlayan aboneler ilgili kampanya kapsamında, SMS ya da müşteri hizmetleri yoluyla 12 fatura dönemi boyunca Vestelcell faturalı tarifelerinde kalma taahhüdünde bulunabilecektir. Taahhüt kaydının başarı ile tamamlanması akabinde, taahhüt alınan hatta SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Bahsedilen onay mesajının gönderildiği fatura dönemi itibarıyla kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminden faydalanılmaya başlanacaktır. Taahhüt işleminin başarısız olması durumunda da SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • İlgili tarifelere gelerek taahhütte bulunan abonelere kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil 10 TL aylık sabit ücret indirimi uygulanacak olup, taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Müşteriler taahhüt kapsamında sunulan aylık ücret indiriminden taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle yararlanmaya başlayacak olup, aşağıda belirtilen nedenlerle iptal edilmediği takdirde 12 fatura dönemi boyunca faydalanmaya devam edecektir.
 • İlgili tarifelere gelerek 12 fatura dönemi süresince Şirketimizce sunulmakta olan faturalı Vestelcell tarifelerinde kalma taahhüdü vererek tarife indiriminden faydalanan abonelerden, taahhüt süresi içerisinde hattını iptali eden, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, devreden, Vestelcell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan tarife indirimleri toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. Taahhüt verip taahhüt süresi içerisinde Şirketimizce sunulmakta olan diğer Vestelcell faturalı tarifelere geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; söz konusu müşterilerin yeni taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, Vestelcell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan tarife indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, şirketimizce sunulmakta olan faturalı/ faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanarak yansıtılır. Anılan Kampanya kapsamında uygulanacak aylık sabit ücret üzerinden uygulanacak indirim de bu şekilde hesaplanarak, tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanarak yansıtılacaktır.
 • Ayrıca; kampanyadan faydalanmaktayken tarife değişikliği yapılması halinde, kampanyalı tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapılması ve tarife faydalarının tamamı bitirilmesi halinde aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitirilmemesi halinde ise aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı kampanyalı tarife ücreti üzerinden yansıtılacaktır.
 • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. 'de saklıdır.
 • Vestelcell Faturalı Gururla Tarife Taahhüt Kampanyası 2019'da 06.12.2019 tarihi itibariyle güncelleme yapılacak olup, anılan tarih itibariyle ilgili kampanya kapsamında mevcut indirim faydasının yanı sıra aşağıda indirim kodu faydası da sunulacaktır.
 • İlgili kampanya kapsamında VESTELCELL Gururla 3GB,  VESTELCELL Gururla 6GB,  VESTELCELL Gururla 9GB Tarifeleri’nden birine numara taşıma, yeni hat tesisi veya VESTELCELL tarifeleri dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve / veya ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile başarıyla dâhil olan ve 12 fatura dönemi boyunca Vestelcell faturalı tarifelerinde kalma taahhüdü veren abonelere indirim kodu tanımlanacaktır.
 • Daha açık ifade etmek gerekir ise, ilgili kampanya kapsamında VESTELCELL Gururla 3GB abonelerine 75 TL, VESTELCELL Gururla 6GB abonelerine 100 TL, VESTELCELL Gururla 9GB abonelerine 150 TL VESTEL indirim kodu tanımlanacaktır
 • Vestel İndirim Kodu olarak kullanılabilecek şifre, tarife aktivasyonun ardından 12 fatura dönemi taahhüt veren abonelerin, tarife aktivasyonu yapılan hattına iletilecektir.
 • Abonelere çek faydasından ötürü herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacak olup, indirim faydası ile ilgili koşullar aşağıda iletildiği gibi uygulanacaktır.
 • Vestel İndirim Kodu ile ilgili diğer şartlar aşağıda olduğu gibidir:
  • İndirim kodu sadece kampanyaya katılan ve VESTELCELL sistemine kayıtlı Vestel Yetkili Satıcılarında ve kod sahibinin kimlik ibrazı ile geçerlidir.
  • İndirim Kodu sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
  • İndirim Kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz.
  • İndirim çeklerinin kullanımı için tek faturadaki Vestel toplam alışveriş tutarının, kullanılmak istenilen toplam hediye Kodu tutarı kadar olması gerekmektedir.
  • Birden fazla indirim kodu birleştirilemeyecektir.
  • İndirim Kodu karşılığında nakit ödeme yapılmamaktadır.
  • İndirim Kodu tutarına KDV dâhildir.
  • İndirim Kodu’nun saklanması ve güvenli bir yerde tutulması gerekmektedir. İndirim Kodu’nun 3. kişiler tarafından kullanılması halinde Vestel’in veya TT Mobil’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • İndirim Kodu www.vestel.com.tr internet sitesinden yapılan online alışverişlerde kullanılamaz.
  • Her T.C. Kimlik numarası, bir yıl içerisinde maksimum 3 kez indirim Kodu’na hak kazanabilir. Yeni hat aktivasyonu ile indirim Kodu kazanma hakkı 1 ile sınırlıdır.
  • Kampanyadan yalnızca T.C. uyruklu müşteriler yararlanabilir.
  • Vestel indirim Kodu, ilgili tarifelere verilen taahhüt süresi baz alınarak iletilen kodun ardından, Vestel mağazalarında kullanılabilecek olup, tüm Taahhüt Süresi boyunca 1 defaya mahsus sağlanacaktır.
  • İndirim kodu VESTELCELL hattına ve irtibat numarasına, kod olarak gönderilecektir.
  • Kodların geçerlilik süresi 3 ay olacaktır, 3 ay sonunda kullanılmayan kodlar iptal edilecektir.
  • İndirim kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz.
  • İndirim kodları farklı kampanyalarla birleştirilemez.
  • İndirim kodu ile satın alınan ürün iadesinde indirim kodu sahibine iade edilir. (Yeni kod gönderilir) Ve aynı koşullar kapsamında kullanılabilir.
  • İndirim kodu ile yapılan alışverişlerde kalan bakiye var ise iade edilmez.
  • İndirim kodu karşılığında nakit ödeme yapılmamaktadır.
  • Aynı indirim kodu sadece bir alımda (faturada) kullanılabilir.
  • Aynı veya farklı kişilere tanımlanan indirim kodları birleştirilemez.
  • İndirim kodu sadece kampanyaya katılan ve VESTELCELL sistemine kayıtlı Vestel Yetkili Satıcılarında ve kod sahibinin kimlik ibrazı ile geçerlidir.
  • İndirim kodunun kullanılmasından kaynaklanan tüm sorumluluk müşteride olup, usule aykırılıklarda VESTEL’in veya TT Mobil'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • VESTEL’in indirim kodu koşullarına ilişkin olarak tek taraflı değişiklik yapma haklı saklıdır. Bu değişiklikler  www.vestelcell.com.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
  • Bahse konu güncelleme belirtilen tarih itibariyle kampanyaya dahil olacak tüm aboneler için geçerli olacaktır.
  • Kampanyanın diğer koşulları aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.
​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Türk Telekom mobil ailesine katılmak için hemen formu doldurun

Numaranızı taşımak veya yeni hat almak için formu doldurun, 4.5G uyumlu sim kartınızı ayağınıza getirelim.