Ana İçeriğin Başı

VESTELCELL Datanı İkiye Katla Kampanyası

Gerekli koşulları sağlayarak kampanyaya katılım sağlayan abonelere, kampanya kapsamında; 12 fatura dönemi boyunca, tarifelerine ek katılım sağladığı Vestelcell Tarifesi çerçevesince sunulan data miktarı kadar internet hediye! ​

​​​​​​
 • Vestelcell Datanı İkiye Katla Kampanyası'nda 09.04.2021 tarihi itibariyle güncelleme yapılacak olup, belirtilen tarih itibariyle ilgili kampanyadan kampanya geçerlilik süresi içerisinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı veya ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu Vestelcell Katlanan Mini, Vestelcell Katlanan Midi Vestelcell Katlanan Maksi Tarifeleri'ne başarı ile dâhil olan aboneler de faydalanabilecektir.
 • Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca, tarifelerine ek katılım sağladığı Vestecell Tarifesi çerçevesince sunulan data miktarı kadar yurt içi data hakkı sunulacaktır. Daha açık ifade etmek gerekir ise; Vestelcell Katlanan Mini Tarifesi’ne dâhil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek yurt içi 3 GB, Vestelcell Katlanan Midi Tarifesi’ne dahil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek yurt içi 6 GB ve Vestelcell Katlanan Maksi Tarifesi’ne dahil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek yurt içi 9 GB data faydası otomatik olarak tanımlanacaktır.
 • İlgili kampanyadan kampanya geçerlilik süresi içerisinde numara taşıma, yeni hat tesisi veya şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı veya ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile Vestelcell Gururla 3GB, Vestelcell Gururla 6GB, Vestelcell Gururla 9GB Tarifeleri'ne başarı ile dâhil olan aboneler faydalanabilecektir.
 • Belirtilen koşulları sağlayan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca, tarifelerine ek katılım sağladığı Vestecell Tarifesi çerçevesince sunulan data miktarı kadar yurt içi data hakkı sunulacaktır. Daha açık ifade etmek gerekir ise; Vestelcell Gururla 3GB Tarifesi’ne dâhil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek yurt içi 3 GB, Vestelcell Gururla 6GB Tarifesi’ne dahil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek yurt içi 6 GB ve Vestelcell Gururla 9GB Tarifesi’ne dahil olan abonelere kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca tarifelerine ek yurt içi 9 GB data faydası otomatik olarak tanımlanacaktır.
 • Kampanya kapsamında sunulan hediye internet hakkı, hat/hatların faturalı Vestelcell Tarifelerinden biri ile Şirketimiz sistemlerinde aktive olduğu fatura dönemi içerisinde ilgili hatta/hatlara otomatik olarak tanımlanacak; tanımlamanın gerçekleştirilmesinin hemen ardından ilgili hatta SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Abonelerin kampanya kapsamında sunulan ek data faydasından bahse konu bilgilendirme SMS'nin ardından yararlanabilecektir.
 • Kampanya kapsamında sunulan data hakkının geçerlilik süresi bir fatura dönemi olup, ilgili süre zarfında kullanılmayan faydalar silinecektir.
 • Kampanya kapsamında sunulan faydaların geçerlilik süresi içerisinde tüketilmesinin ardından yapılacak data kullanımları ilgili hatta tanımlı başka bir data paketi ya da kampanyası yok ise mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Kampanya süresi içerisinde abonenin mevcut tarifesi dışında kampanyanın geçerli olduğu diğer tarifelerden birine geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan ek data faydasının miktarı geçiş yapılan yeni tarife kapsamında sunulan data miktarı baz alınarak güncellenerek, 12 dönemlik geçerlilik süresi tekrar başlayacaktır.  Bir örnek ile açıklamak gerekirse; abonenin kampanya geçerlilik süresi içerisinde, Vestelcell Gururla 3 GB Tarifesi'nden Vestelcell Gururla 6GB Tarifesi'ne geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan 3 GB’lik ek data miktarı 6 GB olarak güncellenecek olup, abone 12 dönem süresince kampanyayı iptal etmediği sürece yurt içi 6 GB data hakkında faydalanabilecektir.
 • Ancak, kampanya geçerlilik süresinin sona ermesinin ardından, abonenin mevcut tarifesi dışında kampanyanın geçerli olduğu diğer tarifelerden birine geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan ek data faydasında herhangi bir değişim olmayacaktır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; kampanya geçerlilik süresi sona erdikten sonra abonenin, Vestelcell Gururla 3 GB Tarifesi'nden Vestelcell Gururla 6GB Tarifesi'ne geçiş yapması durumunda kampanya kapsamında sunulan 3 GB’lik ek data miktarında yada faydaların geçerlilik süresi olan 12 dönemde herhangi bir değişiklik olmayacak, halihazırda faydalanmakta olduğu yurt içi ek 3 GB data hakkından faydaların kalan geçerlilik süresi boyunca yararlanmaya devam edecektir.
 • Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hattın iptal olması, hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi, diğer operatörlere numara taşınması, abonenin faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş yapması veya kampanya kapsamında geçerli olan tarifeler dışında farklı bir tarifeye geçiş yapılması halinde işlemin gerçekleştiği tarih itibariyle kampanya kapsamında sunulan data hakkı iptal edilecek olup, kampanya kapsamında sunulan data faydasından kaynaklı herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacaktır.
 • Tüm data hakları sadece internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir. Söz konusu ücretsiz faydalar KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki data kullanım hakkının ücretlendirme periyodu 1 byte'dır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan haklar bir sonraki fatura dönemine devretmez, silinir. TT Mobil, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Kampanya süresi ve kurgusunda meydana gelen değişiklik hakkı TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ’de saklıdır.
​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Türk Telekom mobil ailesine katılmak için hemen formu doldurun

Numaranızı taşımak veya yeni hat almak için formu doldurun, 4.5G uyumlu sim kartınızı ayağınıza getirelim.