Ana İçeriğin Başı

Teknosacell Tekno Akıllı Saat Tarife Kampanyası

21.06.2022 tarihi itibariyla güncelleme yapılacak olup, ilgili tarifenin taahhütsüz ücreti belirtilen tarih itibariyle KDV ve ÖİV dahil 65 TL olarak, taahhütlü fiyat ise 42.58 TL olarak güncellenecektir. Bahse konu güncelleme ilgili tarifeden faydalanmakta olan mevcut taahhütsüz aboneler ile, ilgili tarih itibarıyla tarifeye dahil olacak tüm yeni aboneler için geçerli olacak, tarifeden taahhütlü faydalanan müşteriler ücret değişikliklerinden etkilenmeyecektir. Abonelerin, taahhüt sürelerinin sona ermesi, tarife değişikliği yapmaları veya yeniden taahhüt vermeleri durumunda ilgili tarifenin güncel ücretleri üzerinden ücretlendirileceklerdir. Belirtilen ücretlere vergiler dahildir.
Tarifenin diğer koşulları aşağıda belirtildiği gibi uygulanmaya devam edecektir.

​​

Teknosacell Tekno Akıllı Saat Tarife Kampanyası 06.10.2020 tarihinde sona ermiştir. Anılan tarih öncesinde kampanyaya katılmış olan mevcut müşteriler aynı koşullarla faydalanmaya devam edecektir.

Kampanya Bilgisi

Kampanya kapsamında Tekno Akıllı Saat tarifesine 12 fatura dönemi taahhüt veren aboneler 10 TL, 24 ay taahhüt veren abonelere 15 TL indirim uygulanacaktır. ​​​​

​​​​
  • 21.06.2022 tarihi itibariyla güncelleme yapılacak olup, ilgili tarifenin taahhütsüz ücreti belirtilen tarih itibariyle KDV ve ÖİV dahil 65 TL olarak, taahhütlü fiyat ise 42.58 TL olarak güncellenecektir. Bahse konu güncelleme ilgili tarifeden faydalanmakta olan mevcut taahhütsüz aboneler ile, ilgili tarih itibarıyla tarifeye dahil olacak tüm yeni aboneler için geçerli olacak, tarifeden taahhütlü faydalanan müşteriler ücret değişikliklerinden etkilenmeyecektir. Abonelerin, taahhüt sürelerinin sona ermesi, tarife değişikliği yapmaları veya yeniden taahhüt vermeleri durumunda ilgili tarifenin güncel ücretleri üzerinden ücretlendirileceklerdir. Belirtilen ücretlere vergiler dahildir.
    Tarifenin diğer koşulları aşağıda belirtildiği gibi uygulanmaya devam edecektir.
  • İlgili kampanyadan kampanya geçerlilik süresi içerisinde, Teknosa mağazaları aracılığı ile, Teknosacell Tekno Akıllı Saat Tarifesi'ne başarı ile dâhil olarak kampanya taahhütnamesi imzalamak suretiyle 12 veya 24 fatura dönemi boyunca Teknosacell faturalı tarifelerinde kalma taahhüdü veren aboneler faydalanabilecektir. Belirtilen koşulları sağlayıp, 12 dönem taahhüt veren abonelere kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca 10 TL, 24 dönem taahhüt veren abonelere kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca 15 TL aylık sabit ücret indirimi verilecektir.
  • Abone, aylık sabit ücret indiriminden yararlanmak için "Teknosacell Tarife Taahhütnamesi 2018" taahhütnamesini imzalamalıdır.
  • Kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca 10 TL ya da 24 fatura dönemi boyunca 15 TL aylık sabit ücret indirimi uygulanacak olup, taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir kampanya yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilir.
  • Belirtilen tarifeye dahil olup, ilgili kampanya kapsamında 12 ya da 24 fatura dönemi boyunca Teknosacell faturalı tarifelerde kalma taahhüdü vererek tarife ücret indiriminden yararlanan müşterilerden, taahhüt süresi içerisinde hattını iptali eden, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, devreden, Teknosacell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. Taahhüt süresi içerisinde, Şirketimizce sunulmakta olan diğer Teknosacell faturalı tarifelere geçiş yapan müşterilere ise cayma bedeli yansıtılmayacaktır; söz konusu müşterilerin yeni taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, Teknosacell faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.
  • İlgili Kampanya kapsamında belirtilen tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
  • Ayrıca, kampanyadan faydalanılmaktayken tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır.
​​​​​​​​​​​​

Türk Telekom mobil ailesine katılmak için hemen formu doldurun

Numaranızı taşımak veya yeni hat almak için formu doldurun, 4.5G uyumlu sim kartınızı ayağınıza getirelim.