Ana İçeriğin Başı

TİVİBULU PRIME TARİFESİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI

​​​

  KOŞULLAR: Bu kampanyadan Türk Telekom tarafından sunulan mobil hizmetleri “Tivibulu Prime” tarifesi üzerinden alan aboneler yararlanabilmektedir.

 • Kampanyası kapsamında Numara Taşıma, Yeni Hat tesisi veya Türk Telekom Mobil tarafından sunulmakta olan faturasız hatlardan geçiş yoluyla Tivibulu Prime tarifesine başarıyla kayıt olarak, 24 fatura dönemi boyunca Türk Telekom mobil faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhüt veren Abonelere TIVIBULU PRIME yazıp 5555'e SMS gönderdikleri ve bu kampanya fomuna SMS aracılığıyla onay verdikleri takdirde TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş (“TT Mobil”) tarafından kampanya katılım ŞİFRE’si gönderilecektir.
 • Kampanya kapsamında, kampanya katılım ŞİFRE’sini TTNET A.Ş (“İŞLETMECİ”)’ye ileten ve Tivibu’ya yeni abone olan müşterilerin satın alacakları Taahhütsüz TİVİBU SÜPER paketi ücretinin ilk 24 (Yirmidört) ayı (TT Mobil’e verilen taahhüdün bozulmaması şartıyla) TT Mobil tarafından karşılanacaktır.
  Abone faturasına yansıyacak ve TT Mobil tarafından ödenecek olan kampanya kapsamındaki Tivibu Paketi ve ilgili mobil tarifeyi gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Abone, TT Mobil tarifesini değiştirme hakkına sahip olsa bile , Abone, Kampanya kapsamında yararlandıgı TIVIBU paketini (HD pakete geçişler hariç) degistiremez. TİVİBU Paketini değiştiren müşterinin paket ücreti TT Mobil tarafından karşılanmayacaktır.

  TT Mobil Tarifesi

  Tivibu Paketi

  Taahhütsüz Tivibu Süper Paket Fiyatı*

  1500DK + 1500SMS + 10GB

  Tivibu Süper Paketi

  78TL

  *Tivibu taahhütsüz paket fiyatında belirtilen tutarlar cihaz kullanım bedeli dahil fiyatlardır.

  * Tivibu Ev paketlerinde kampanya kapsamında HD paket seçilmesi durumunda + 5 TL aylık ücret ayrıca alınacaktır. Kampanyaya giriş yapılan paketin ücret olarak altına inmemek koşuluyla geçişe açık paketlere geçiş yapılabilecektir.

 • Abone, TT Mobil tarafından kendisine iletilen kampanya katılım ŞİFRESİ’ni, Abonelik Sözleşmeleri ve ekleri ile işbu kampanyadan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi/kişilere devredemeyecektir.
 • Tivibulu Prime tarifesinden başka bir tarifeye geçilmesi, hattın başka bir operatöre taşınması veya hattın iptal edilmesi nedenleri de dahil olmak üzere Tivibulu Prime tarifelerinde değişiklik yapılması ve mobil aboneliğin sona erdirilmesi durumlarında, Tivibu Süper paketinin yürürlükteki güncel tarife ücreti ve cihaz kullanım bedeli müşteri tarafından ödenecektir.
 • Kampanya Kapsamında vermiş olduğu mobil taahhüdü bozan abonenin ADI SOYADI, TCKN, GSM NUMARASI, MOBİL TARİFE BİLGİSİ ve KAMPANYA KAPSAMINDA VERİLEN ŞİFRE bilgileri TT Mobil tarafından İŞLETMECİ’ye bildirilecek olup, taahhüdünü bozan müşteriler taahhüdü bozdukları ayı takip eden aydan itibaren Tivibu paket ücretini ve cihaz kullanım bedelini kendileri ödeyecektir.
 • 24 ayın sonunda abonenin Tivibu Süper paket aboneliği devam edecek olup, Tivibu Süper paket güncel tarife ücreti ve cihaz kullanım bedeli aboneye fatura edilecektir.
 • Cihazların mülkiyeti TTNET’e aittir. Abonenin herhangi bir sebeple kampanyadan ayrılması, aboneliğin her hangi bir nedenle feshi halinde 7 iş günü içinde verilen cihazların çalısır halde teslim edilmemesi durumunda aboneye cihaz bedelleri yansıtılır.
 • İç kurulum ve aktivasyon bedelleri aboneden tahsil edilmeyecektir.
 • Abone Tivibu ile ilgili kampanya koşullarına, kampanyanın ayrıntılarıyla hizmet tarifeleri ve benzeri güncel bilgilere www.tivibu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
 • İŞLETMECİ, IPTV / DTH Hizmeti kapsamında sunduğu kanallarda, içerik ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tivibu Ev paketlerinde kampanya kapsamında HD paket seçilmesi durumunda + 5 TL aylık ücret ayrıca alınacaktır.
 • Kırmızı Halı gibi diğer ücretli içerikler, yukarıda belirlenen aylık tutarlar dâhilinde olmayıp, Abone’nin bu içerikleri kiraladığı veya izlediği taktirde, belirlenen ücret faturasına ayrıca yansıtılacaktır.
 • İşbu kampanya bilgilendirme formunda yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmeleri hükümleri geçerlidir. Abonelik sözleşmeleri ile işbu kampanya katılım koşulları arasında çelişki olan hallerde öncelikle kampanya katılım koşulları hükümler dikkate alınacaktır.
 • Kampanya Katılım koşullarını kabul eden ve Tivibu kampanya kodunu aktif hale getiren Abone için kampanya aktif hale gelecektir.
 • Tivibu aboneliğinde hat dondurma yapılması durumunda TT Mobil’de dahil olduğu hizmet donmaz, hat kullanıma açık kalacak olup faturalama devam edecektir. Tivibu’da hat dondurma süresi boyunca yayın verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına uyacagımı, Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen cihazların, abonelik sözlesmesi kapsamındaki hizmete uygun olarak kullanmayı, 3. kisilere herhangi bir sekilde kullandırmamayı, devretmemeyi ve ISLETMECI tarafından herhangi bir nedenle talep edilmesi durumunda iade etmeyi, haciz ve iflas hallerinde tarafıma teslim edilen cihazların İŞLETMECİ’ye ait oldugunu beyan etmeyi, herhangi bir sebeple kampanyadan ayrılmam, her hangi bir nedenle aboneligimin sona ermesi ve/veya abonelik sözlesmesinin herhangi bir sebeple feshi durumunda, yazılı fesih basvurum esnasında veya en geç yazılı fesih basvurumdan itibaren 7 gün içinde Tivibu Ev / Uydu Ekipman Teslim Tutanagında belirtilen ve mülkiyeti ISLETMECI’ye ait olan cihazları hasarsız ve çalısır durumda Türk Telekom ofisine ya da Bayisine iade etmeyi süresi içinde iade edilmeyen ve/veya herhangi bir sekilde kaybolan veya KULLANICI’nın kusuru ile arızalanan cihazlar için Tivibu Ev / Uydu Ekipman Teslim Tutanagı’nda belirtilen bedeli ISLETMECI’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​