Ana İçeriğin Başı

“Türk Telekom Gülümseten Hikayeler Kampanyası” Katılım Koşulları

1. “Türk Telekom Gülümseten Hikayeler Kampanyası” nın konusunu, bireyselturktelekom.com.tr/paylasilmayadeger adresi  üzerinden, kullanıcıların paylaştıkları “Gülümseten Hikayeleri” oluşturmaktadır.

2. Kampanyaya katılmak için katılımcının 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Katılım tarihinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin katılımı geçersiz sayılacaktır. Kampanyaya Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışanları, Türk Telekom, Türk Telekom Bayileri ve üçüncü partileri katılamazlar.

3. Kampanyaya katılım ücretsizdir ve kampanyaya sadece gerçek kişiler katılım sağlayabilir. Tüzel kişiler adına bir temsilci kampanyaya katılamaz. Katılımcı bir başkası adına paylaşımda bulunmamalıdır.

4. “Türk Telekom Gülümseten Hikayeler Kampanyası”, bireyselturktelekom.com.tr/paylasilmayadeger web sitesi üzerinden Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

5. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların; 21 Şubat 2018 tarihinden itibaren bireyselturktelekom.com.tr/paylasilmayadeger adresine hikayelerini göndermeleri gerekmektedir. Kullanıcılar hikayelerini web adresindeki formu doldurarak paylaşabilirler.

6. bireyselturktelekom.com.tr/paylasilmayadeger adresine gönderilen gülümseten hikayeleri Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin oluşturacağı jüri değerlendirerek, aralarından bazılarını seçebilir. Bu seçilen hikayelere Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından video ya da fotoğraf çekilebilir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. katılımcılara ait kişisel bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.
 
7. Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kamunun, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, görüntüyü yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin kendilerine ait olacağını bu gibi durumlarda Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin sorumlu tutulamayacağını ve yöneltilecek diğer taleplerin kendisine rücu edebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

8. Kampanyaya katılanlar, bireyselturktelekom.com.tr/paylasilmayadeger adresine iletişim bilgilerini doğru bir şekilde girmelidirler. Yanlış girilen bilgilerden Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu değildir.

9. Türk Telekom, önceden izin almaksızın tek taraflı olarak kampanyayı durdurma, değiştirme hakkını saklı tutar. Bu gibi değişiklikler olması halinde sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya resmi web sitesinden duyuracaktır.

10. Kampanya 21.02.2018 tarihinde başlayacak, 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.

11. Paylaşılan kişisel bilgiler ve iletişim bilgileri gibi bilgiler dolayısıyla çıkabilecek ihtilaflardan Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu değildir.

12. Kampanyada öngörülmemiş açıklar yoluyla haksız avantaj sağlamaya çalışan kullanıcıların belirlenmesi durumunda Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin söz konusu kullanıcılar için yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

13. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kayıtları esas alınacaktır.

14. “Türk Telekom Gülümseten Hikayeler Kampanyası”; hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

15. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu kampanyaya katılan herkes işbu Katılım Koşulları’ndaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

16. Kampanyaya katılanlar Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin işbu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılacaktır.

​​
​​​​​​​​​​​​​