Ana İçeriğin Başı

 Hız Araştırma Sonuçları

TTNET adına bağımsız araştırma şirketi Electra Telekomünikasyon ve Müh. Hiz. Ltd. Şti'nin yaptığı Hız Ölçüm Araştırması, TTNET fiber internet hizmetinin mobil operatörler tarafından sunulan 3G mobil internet bağlantı seçeneğinden çok daha hızlı olduğunu gösterdi.

Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’ na göre Türkiye’yi temsil eden 26 şehir ve toplam 605 noktada gerçekleştirilen hız testi kapsam​ında TTNET fiber internet abonelerinin sahip oldukları bağlantı hızları ile mobil operatörlerin 3G hızları karşılaştırıldı.

Toplam 37 bin 786 ölçüm ile şu ana kadar Türkiye'de gerçekleştirilen en geniş çaplı hız testi başından sonuna kadar, uluslararası ETSI standartlarına ve BTK'nın ulusal 3G ölçüm standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Test sonuçları; TTNET'in fiber internet bağlantısının tüm mobil operatörlerin sunduğu 3G bağlantılardan ortalama 3 kat daha hızlı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma yöntem ve kriterleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşablirsiniz.​​​​​​


Adana 1246 Ağrı 1263 Ankara 2224 Antalya 1473
Aydın 1191 Balıkesir 1280 Bursa 1920 Erzurum 1279
Gaziantep 1215 Hatay 1276 İstanbul 3819 İzmir 2160
Kastamonu 1252 Kayseri 1227 Kırıkkale 1214 Kocaeli 1280
Konya 1227 Malatya 1268 Manisa 1280 Mardin 1248
Samsun 1202 Şanlıurfa 1256 Tekirdağ 1276 Trabzon 1150
Van 1280 Zonguldak 1280    
  • Bağımsız ölçümleme şirketi Electra Telekomünikasyon ve Müh. Hiz. Ltd. Şti tarafından, ETSI standartı ve BTK düzenlemeleri çerçevesinde, TTNET FİBERNET ile Türkiye’deki kablosuz haberleşme şebekeleri (Turkcell, Avea, Vodafone)’nin sağladığı internet hızları için, 05.06.2014 - 22.07.2014 tarihleri arasında 26 şehir, 605 noktada 37.786 ölçüm yapılmıştır.
  • Testler sırasında BTK’nın 12.09.2010 tarihli 27697 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’’, 17.04.2012 tarihli 28267 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ’’ ve T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından 16.01.2014 tarih ve 2014/DK-SİD/35 sayılı karar numarası ile yayınlanan karar yazısı ekinde verilen ‘’3N Hizmet Kalitesi Saha Testlerine İlişkin Uygulama Esasları’’ da dikkate alınmıştır.
  • Proje kapsamında seçilen şehirler için Avrupa Birliği bölgesel sınıflandırması olan NUTS1 kriterlerine göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenlenmiş olan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) kullanılmıştır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin belirli bir nüfus büyüklüğü de dikkate alınarak gruplanması 2. düzey bölge birimleri tanımlamasını getirmiştir.
​​​​