Ana İçeriğin Başı

Doya Doya Konuş Kampanyası

Kampanyadan mevcut taahhütsüz ve taahhüdünün bitmesine 30 günden az kalan Alo Paket müşterileri yararlanabilir.

Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerimizin Alo Paket sahibi olması gerekmektedir.​

Kampanya 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir.​

Abone kampanya kapsamındaki indirim süresi boyunca kampanyaya dahil olan aylık yürürlükteki ücreti daha yüksek paketlere geçiş yapma hakkına sahiptir. Abone taahhüt süresi bittikten sonra ise kampanya başlangıcında her bir hizmet için tercih ettiği tarife paketinin aylık yürürlükteki ücretinin altına inememek koşuluyla diğer paketlere geçebilecektir.​

Müşteri Doya Doya Konuş Kampanyaları’ndan birindeyken ( 12 ay taahhütlü /24 ay taahhütlü) diğerine geçiş yapmak isterse, önce mevcut Doya Doya Konuş Kampanyası’nı iptal etmesi gerekecektir.

Kampanyanın iptal edilmesi halinde; Taahhütname'nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone'den tahsil edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil edilecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretinin, taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

Müşterinin sadece DSL taahhüdü var, Alo Paket taahhüdü yoksa "Doya Doya Konuş Kampanyası’ndan" yararlanabilir. Ama Alo Paket taahhüdü varsa ya da DSL + Alo Paket taahhüdü birlikte varsa cezasız olarak kampanyadan yararlanamaz.​

Taahhüt başlangıcından iptal dönemine kadar sunulan tüm indirimler tahsil edilir. Ancak, taahhüt kapsamında henüz tahsil edilmemiş hizmet bedellerinin toplamının, sağlanan indirimlerden düşük olması halinde düşük olan tutar faturanıza yansıtılır. Bahse konu tutara ilaveten;

  • (varsa) Bağlantı ücretinin kalan taksitleri,
  • (varsa) Modem ücretinin kalan taksitleri,
  • (varsa) Kotalı paketlerde kota aşım ücreti,
  • (varsa) Geriye dönük ADSL/ FİBERNET/HİPERNET/Yalın internet hizmeti kullanım ücretleri

Evet. İnternet ve telefon hattınızı mevcut kampanya koşulları korunacak şekilde devredebilirsiniz. İsteğe bağlı devir işlemlerinden işlem başına vergiler dahil 24 TL olacaktır ücret alınmaktadır. Bu ücret, internet hattını devir alan abonenin devir işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk faturasına yansıtılacaktır. Veraseten devir işlemlerinden ücret alınmamaktadır.​