Ana İçeriğin Başı

 12 Ay %10 İndirim ve 100 Dakika Her Yöne Kampanyası

Ev Telefonu Müşterilerimize Taahhütsüz İndirim ve Her Yöne Dakika Teklifi!

Kapsamdaki tarifelerde bulunan bireysel ev telefonu abonelerimize kampanyaya katıldıkları ay ve takip eden 12 ay boyunca tarife paket ücretlerine %10 indirim ve her yöne* 200 dakika ücretsiz görüşme sunulacaktır.

Kampanya 28 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olup son başvuru tarihi 31 Aralık 2017’dır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce limit olan 600.000 aboneye ulaşılması durumunda kampanya sonlandırılacaktır.

Kapsam içindeki Standarthat, Konuşkanhat, Klasikhat, Yazlıkhat, Saniye Hat, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Uzun, Standarthat Pazar, Konuşkanhat Pazar, Klasikhat Mutlu Pazar, Yazlıkhat Pazar, Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Özgür, Gap Avantaj, Köy Avantaj, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Sosyal Tarife, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük ve Fiks Hat tarifelerindeki aboneler kampanyaya katılım sağlayabileceklerdir.

(*Her yöne ifadesi, Şehir içi, Şehirlerarası, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler, Yurtiçi GSM, Milletlerarası 1. Kademe PSTN, 3 rakamlı özel numaralar ve 444 yönlerine doğru yapılan aramaları ifade etmektedir.)

​​
​​

Kampanya kapsamında belirtilen tarifelerde yer alan müşterilerimiz, 12 ay taahhütle kampanyadan herhangi bir ek ücret ödemeden faydalanabileceklerdir.

​​​
  • Aboneler kampanyaya başvurdukları sırada kapsam içindeki tarifelerde bulunmuyorlarsa tarife değişikliği gerçekleştirdiklerinde kampanyadan faydalanacaklardır.
  • Kampanyanın tanımlandığı gün itibariyle, faturalandırma gününe kadar indirim oranında ve ücretsiz görüşmelerde kısmi kullanım uygulanacaktır. Sonraki 12 ayda indirim oranı ve bedava görüşmeler tam olarak uygulanacaktır.
  • Kampanyada kullanılmayan bedava dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir.
  • Kampanya kapsamında verilen bedava dakikaları aşan görüşmeler ve kampanya kapsamı dışında diğer yönlere doğru görüşmeler kendi tarifeniz üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanya süresi bitiminden itibaren mevcut paketin yürürlükteki tarife fiyatı üzerinden ücretlendirme devam edecektir.
  • Kampanya süresince kampanyanın kapsamı içindeki tarifelere geçiş yapılırsa herhangi bir ceza bedeli ödenmeyecek ve geçiş yapılan tarife üzerinden dakikalardan faydalanmaya devam edilecektir.
​​

Kampanyaya başvurmak için Türk Telekom Ofis’lerine uğrayabilirsiniz.