Ana İçeriğin Başı

 Gelenekselli'ye 12 Ay 250 Dakika Her Yöne Kampanyası

Kapsam içerisindeki tarifelerde bulunan Bireysel ev telefonu abonelerimize; katılım ayı ve takip eden 12 ay boyunca kapsam içerisindeki tarifelerde kalma taahhüdü vermeleri karşılığında "Gelenekselli'ye 12 Ay 250 Dakika Her Yöne Kampanyası"na katıldıkları tarih itibariyle kıst uygulaması ile ve bu ayı takip eden 12 (on iki) aylık fatura dönemi boyunca her ay 250 dakika her yöne* sunulacaktır. Başvurular 08.08.2015 (bu tarih dâhil) - 08.08.2017 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında ilk 700.000 abone için alınacaktır.

Kampanya 8 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olup son başvuru tarihi 8 Ağustos 2017'dir. 08.07.2017 tarihinden önce limit olan 700.000 aboneye ulaşılması durumunda kampanya sonlandırılacaktır.

Kapsam içindeki Standarthat, Konuşkanhat, Klasikhat, Saniye Hat, Standarthat Pazar, Konuşkanhat Pazar, Klasikhat Mutlu Pazar, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Fiks Hat tarifelerindeki aboneler kampanyaya katılım sağlayabileceklerdir.

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe Uluslararası PSTN, 444 ve 3 haneli kısa numara ve Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler yönlerine yapılan aramaları ifade etmektedir.)

Kampanya ile ilgili taahhütname için lütfen tıklayınız.​​​​