Ana İçeriğin Başı

 Gelenekselli’ye 24 Ay 200 Dakika Her Yöne Kampanyası

Geleneksel Tarifelerdeki Müşterilerimize Konuşturan Her Yöne Dakika Teklifi!

Kapsamdaki tarifelerde bulunan bireysel ev telefonu abonelerimize katılım ayı ve takip eden 24 ay bizimle kalmaları koşulu ile katıldıkları ay ve takip eden 24 ay boyunca her yöne 200 dakika ücretsiz görüşme sunulacaktır.

Kampanya 20 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olup son başvuru tarihi 31 Aralık 2017’dir.  31 Aralık 2017 tarihinden önce limit olan 600.000 aboneye ulaşılması durumunda kampanya sonlandırılacaktır.​

Kapsam içindeki Standart Hat, Konuşkan Hat, Klasik Hat, Saniye Hat, Standart Hat Pazar, Konuşkan Hat Pazar, Klasikhat Mutlu Pazar, Gap Avantaj, Köy Avantaj, Sade Hat, Sade Hat Mutlu Pazar, Sosyal Tarife, Fiks Hat tarifelerindeki aboneler kampanyaya katılım sağlayabileceklerdir.

(*Her yöne ifadesi, Şehir içi, Şehirlerarası, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler, Yurtiçi GSM, Milletlerarası 1. Kademe PSTN, 3 rakamlı özel numaralar ve 444 yönlerine doğru yapılan aramaları ifade etmektedir.)​

​​Kampanya kapsamında belirtilen tarifelerde yer alan müşterilerimiz, 24 ay taahhütle kampanyadan herhangi bir ek ücret ödemeden faydalanabileceklerdir.

​​
  • Aboneler kampanyaya başvurdukları sırada kapsam içindeki tarifelerde bulunmuyorlarsa tarife değişikliği gerçekleştirdiklerinde kampanyadan faydalanacaklardır.
  • Kampanyanın tanımlandığı gün itibariyle, faturalandırma gününe kadar ücretsiz görüşmelere kısmi kullanım uygulanacaktır. Sonraki 24 ayda bedava görüşmeler tam olarak uygulanacaktır.
  • Kampanyada kullanılmayan bedava dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir.
  • Kampanya kapsamında verilen bedava dakikaları aşan görüşmeler ve kampanya kapsamı dışında diğer yönlere doğru görüşmeler kendi tarifeniz üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Kampanya süresince kampanyanın kapsamı içindeki tarifelere geçiş yapılırsa herhangi bir ceza bedeli ödenmeyecek ve geçiş yapılan tarife üzerinden dakikalardan faydalanmaya devam edilecektir.
  • Kampanya Avantaj Bedeli (Cayma Bedeli) olarak; Abone’nin kampanyayı aldığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil edilecektir.
​​

Kampanyaya başvurmak için Türk Telekom Ofis’lerine uğrayabilirsiniz. ​