Ana İçeriğin Başı

 Türk Telekom'dan Mobilde Konuşturan Kampanya

Türk Telekom Bireysel gerçek ev telefonu abonelerinden, mevcutta veya numarasını taşımak sureti ile Türk Telekom mobil hat sahibi olan abonelere, 12 ay Türk Telekom ev telefonu abonesi olarak kalma koşulunu kabul edenlere 12 ay boyunca her ay, Türk Telekom mobil* hatlarından her yöne kullanabilecekleri ücretsiz 250 DK verilecektir.

Türk Telekom Mobil’de Konuşturan Kampanya 31 Aralık 2018 tarihine uzatılmış olup başvuran ilk 10.000 abone için geçerlidir.

*Türk Telekom mobil, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan hizmetlere verilen isimdir.

​​​​

Hedef Kitle

 • Türk Telekom gerçek ev telefonu abonesi olan,
 • PSTN hizmet türünün PSTN ve CENTREX alt hizmet türlerinden birinde,
 • Şüpheli alacaklı listesinde ve kara listede bulunmayan,
 • Borcundan dolayı hattı kapalı olmayan,
 • Hat dondurma listesinde olmayan,
 • THK abonesi olmayan,
 • Dijital veya kırsal santral abonesi olan,
 • Kapsam içindeki Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük, Fiks Hat, Gap Avantaj, Klasikhat, Klasikhat Mutlu Pazar, Konuşkanhat, Konuşkanhat Pazar, Köy Avantaj, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Saniye Hat, Sosyal Tarife, Standarthat, Standarthat Pazar, Yazlıkhat, Yazlıkhat Pazar tarifelerindeki aboneler kampanyaya katılım sağlayabileceklerdir.
 • Kampanya’dan UMTH ve STH aboneleri yararlanabilecektir.

Müşteri Faydası / Hizmet İçeriği

 • Türk Telekom Bireysel gerçek abonelerinden, mevcutta veya numarasını taşımak sureti ile Türk Telekom mobil hat sahibi olan abonelere, 12 ay Türk Telekom ev telefonu abonesi olarak kalma koşulunu kabul edenlere 12 ay boyunca her ay, Türk Telekom mobil hatlarından her yöne kullanabilecekleri ücretsiz 250 DK hediye edilecektir.
 • Abonelerin Türk Telekom tarafında teklifi kabul ettiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kampanya’dan yararlandırılmak istenen Türk Telekom mobil hattı üzerinden 5555 numarasına TT250 yazarak SMS göndermesi gerekmektedir.
 • SMS'in gönderildiği cep telefonu bilgisi ile Türk Telekom Ofislerine, Türk Telekom Bayilerine veya Türk Telekom Çağrı Merkezi'ne kampanya başvuru esnasında kampanyadan yararlanması için verilen cep telefonu bilgisi aynı olmalıdır.
 • Hediye dakikalar abonenin mevcut Türk Telekom mobil faturalı / faturasız tarife paketine ait dakikalara ek olarak yüklenecektir.
 •  60 günlük süre içerisinde 5555 numarasına TT250 yazarak SMS  gönderilmediği taktirde ücretsiz dakikalardan yararlanma hakkı sona erecektir.
 • Abonenin 5555 numarasına SMS göndermesinin akabinde Abone’ye “başarılı” olduğuna dair mesaj gelmesi üzerine aynı gün içinde Abone’nin Türk Telekom mobil hattına hediye dakikaların ilk dakika yüklemesi yapılacaktır. Hediye dakikalar Abonenin Türk Telekom mobil hattına, hattın faturasız hat olma durumunda 30 (otuz) günde bir otomatik olarak yüklenecek, hattın faturalı hat olma durumunda her fatura döneminde yüklenecektir.
 • 250 dakikalık hediye dakikalar, SMS’in gönderildiği Türk Telekom mobil hattına yüklenecek ve faturasız hatlarda 12 ay boyunca 30 günde bir yüklenecek ve bir sonraki yüklemeye kadar 30 gün boyunca; faturalı hatlarda her fatura döneminde yenilenmek suretiyle 12. Fatura dönemi sonuna kadar geçerli olacaktır.
 • Türk Telekom mobil faturasız hat kullanıcılarının kampanyaya katılabilmesi ve hediyenin tanımlanabilmesi için daha önce ücretli arama ya da kısa mesaj gönderimi yapmış olması (hattı aktif duruma getirmesi) gerekmektedir. Daha önce ücretli arama ya da kısa mesaj gönderimi yapmamış olan kullanıcılar ücretli arama ya da kısa mesaj gönderimi yaptıktan sonra kampanyaya katılabileceklerdir.)
 • 30 (otuz) günlük kullanım süresi içinde kullanılmayan hediye dakikalar bir sonraki aya devredilemez; üçüncü kişilere devredilemez/aktarılamaz.
 • Kampanya Türk Telekom mobil hattı açısından herhangi bir taahhüt gerektirmez.
 • Kampanya Türk Telekom tarafında mevcut aboneler için geçerlidir.
 • Her yöne 250 dakikanın ücretlendirme periyodu faturalı tarifelerdeki Abone’ler için  6 saniye; faturasız tarifelerdeki Abone’ler için 60 saniyedir.
 • Kampanyadan mevcutta Türk Telekom faturalı veya faturasız mobil hat kullananlar veya numarasını taşımak sureti ile Bimcell, POCELL, PTTCELL ve Kontrolü SEÇ tarifeleri dışında mevcut bireysel veya kamu faturalı veya faturasız Türk Telekom mobil tarifelerinden yararlanan aboneler faydalanabilecektir.
 • Kampanya kapsamındaki dakikaların %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Taahhüt Süresi’nin sona ermesi veya Taahhüt Süresi sona ermeden Abone’nin Kampanya’dan çıkması veya çıkarılması durumunda Abone’nin Türk Telekom mobil hattından yaptığı her türlü görüşme, tabi olduğu Türk Telekom mobil hat tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
 • Bir müşteri birden fazla aboneliği için teklifi alabilir. Her ev telefonu aboneliği için 1 tane tekliften yararlanabilir.
 • Kampanya’dan sadece bir Türk Telekom mobil hattı ile sadece bir kez faydalanılabilecektir.

Kampanya Başvuru Kanalları:

 • Kampanyaya katılım Türk Telekom Ofis, Bayi ve Çağrı Merkezi kanallarından sağlanacaktır.

Ücretler

 • Kampanyaya dâhil olan ev telefonu abonelerimizden katılım ücreti alınmayacaktır.
 • Kampanya kapsamında sunulan hediye her yöne dakikalar sadece yurt içinde geçerlidir.
 • Paket kapsamında sunulan dakikalar yarışma servislerini, sohbet hatlarını, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, görüntülü aramaları ve WAP aramalarını kapsamamaktadır.
 • Kampanya kapsamındaki hediye 250 dakikanın aşılması durumunda gerçekleştirilen aramalar veya 250 (ikiyüzelli) dakikalık konuşma paketi kapsamında olmayan arama yönlerine doğru gerçekleştirilen aramalar Abone’nin Türk Telekom mobil hattının tabi olduğu tarife üzerinden hesaplanarak Abone adına (faturalı hat ise) faturası; (faturasız hat ise) yükleme bedelleri üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Taahhüt Koşulları

 • Kampanya 12 ay taahhütlüdür.
 • Kampanyadan çıkmaya neden olacak durumlar;

  -Ev telefonu aboneliğinin iptali
  -Tüzel aboneliğe geçiş,
  -Kampanya kapsamında bulunmayan abone türlerine geçiş,
  -Kampanya kapsamında bulunmayan ev telefonu tarifelerine geçiş,
  -Kampanya ile uyumsuz olan diğer kampanyalara geçiş,
  -Ev telefonu hattının devri (Verasetten devir hariç) talebi,
  -Abonenin kendi isteğiyle kampanyadan çıkması,
 • Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin kampanya kapsamından çıkması durumunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş ev telefonu Tarife Paketi Ücretleri’nin toplamı ile (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı tarihe kadar yararlandığı Türk Telekom mobil hattına yüklenmiş olan her yöne 250 dakika hediye paketi sayısının, KDV-ÖİV dahil 11,7 TL olan paket ücreti ile çarpılması sonucu ortaya çıkan tutar (“Sağlanan Fayda”) kıyaslanır. Abone, düşük olan tutarı cezai şart olarak öder. Cezai şartlarla ilgili detaylı bilgi Taahhütname ’de mevcuttur.
 • Türk Telekom tarafından abonenin kampanyadan çıkması durumunda, kampanya faydası sonlandırılacaktır.
 • Abone’nin Kampanya kapsamındaki Türk Telekom mobil hattı açısından Taahhüt Süresi içerisinde aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde, paket aboneliği ve kalan kullanım hakkı sonlandırılacaktır, müşteriye SMS aracılığıyla bilgi verilecektir.

  -- Faturasız mobil tarifelerden, faturalı tarifelere geçiş yapılması 
  -- Faturalı tarifelerden faturasız tarifelere geçiş yapılması 
  --Türk Telekom mobil hattının devri,
  --NET Mobil, Türk Telekom mobil, Taraftar hatları arasındaki geçişler ve paketten yararlanamayan bir tarifeye (kurumsal tarifeler, Kontrolü SEÇ tarifesi, BİMCELL, POCELL, PTTCELL tarifeleri) geçiş yapıldığında,
  --Türk Telekom mobil Abonelik Sözleşmesi'ni sonlandırılması,
  --İlgili mevzuat ya da Abonelik Sözleşmesi uyarınca hattının kapatılması
 • Abone’nin Kampanya kapsamındaki ev telefonu aboneliği açısından Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya’dan çıkması/çıkarılması durumu söz konusu değil ise, aboneye herhangi bir Ücret  yansıtılmaz:

Nakil Süreci

 • Nakil durumunda abone kampanyadan faydalanmaya devam edecektir.
 • Detay alınamayan santrallerde bulunan aboneler kampanyadan faydalanamaz.

Devir Süreci

 • Devir durumunda abonenin kampanyadan çıkışı yapılacaktır.
 • Verasetten devir durumunda kampanyadan çıkış yapılmayacaktır.

Hat Dondurma Süreci

 • Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar. Ancak, Abone, hattının dondurulduğu süre boyunca da aylık hediye dakika tanımlamalarından faydalanabilecektir. Eğer Abone, uzayan Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa o zaman  Sağlanan Fayda’dan ve  Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye yansıtılır. 

Kampanya ile ilgili taahhütname için lütfen tıklayınız.

​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​