Ana İçeriğin Başı

 Gelenekselliye 24 Ay Her Yöne 500 Dakika Kampanyası

Gelenekselliye 24 Ay Her Yöne 500 Dakika Kampanyası’ndan yararlanacak kapsam içindeki bireysel ev telefonu tarifelerindeki müşterilerimize kampanya katılım ayı ve takip eden 24 ay boyunca bu tarifelerde kalma taahhüdü vermeleri karşılığında katıldıkları ay için yararlandıkları gün sayısına göre kıst uygulanarak ve bu ayı takip eden 24 (yirmidört) aylık fatura dönemi boyunca tarife paketlerine her ay her yöne* 500 dakika sunulacaktır.

Kampanya 01.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olup son başvuru tarihi 31 Aralık 2018’dir.

Kasam içindeki ev telefonu tarifeleri: Standarthat, Standarthat Mutlu Pazar, Konuşkanhat, Konuşkanhat Mutlu Pazar, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Fiks Hat, Saniye Hat, Gap Avantaj, Köy Avantaj, Sosyal Tarife.

*Her yöne ifadesi şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe PSTN, 444 ve 3 haneli kısa numara ve Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler yönlerine yapılan aramaları ifade etmektedir.

Kampanya ile ilgili taahhütname için lütfen tıklayınız.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​