Ana İçeriğin Başı

 Gelenekselliye 12 Ay 250 Dakika Her Yöne Kampanyası

Standarthat, Standarthat Mutlu Pazar, Klasikhat, Klasikhat Mutlu Pazar, Konuşkanhat, Konuşkanhat Mutlu Pazar, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Fiks Hat, Saniye Hat, GAP Avantaj ve Köy Avantaj tarifelerindeki müşterilerimiz 12 ay kalma sözlerine tarife dakikalarına ek 12 ay boyunca aylık 250 dakika her yöne ücretsiz görüşme imkânına sahip olacaktır.

 • Standarthat, Standarthat Mutlu Pazar, Klasikhat, Klasikhat Mutlu Pazar,  Konuşkanhat, Konuşkanhat Mutlu Pazar, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Fiks Hat, Saniye Hat, GAP Avantaj ve Köy Avantaj tarifelerindeki Bireysel Türk Telekom ev telefonu müşterileri kampanyadan yararlanabilir.
 • Kampanya katılım dönemi ve takip eden 12 ay boyunca kampanya faydası ücretsiz devam edecektir. Katılım ayı kullanılan gün sayısıyla orantılı olarak kampanya dakikalarının bir kısmından geri kalan 12 ay ise tamamından faydalanılacaktır.
 • Kampanya kapsamında ücretsiz sunulan her yöne 250 dakika şehir içi, şehirler arası, yurtiçi mobil hatlar, Uluslararası 1. Kademe Sabit hatlar ve Sabit Telefon Hizmeti İşletmecileri (STH) yönlerine yapılan aramaları kapsamaktadır.
 • Kampanya paketinde kullanılmayan dakikalar devretmeyecektir.
 • Taahhüt süresince abonenin kampanya kapsamında bulunmayan tarifeye geçmesi, Türk Telekom aboneliğini veya kampanyasını sonlandırmak istemesi durumunda faturasına cayma bedeli yansır. Bu ücret abonenin lehine olacak şekilde teklif kapsamında kullanılmış olan faydalar ile henüz kullanılmamış olan hizmet bedeli toplamı karşılaştırılıp düşük olan tutar alınarak düzenlenir.
 • Kampanya kapsamı dışına çıkmaya sebep olacak diğer durumlar:
  • Hat İptali
  • Hat devri ( Veraseten devir hariç)
  • Kurumsal aboneliğe geçmek
  • Uyumsuz tarifeye geçmek
 • Müşterinin birden fazla aboneliği için birden fazla başvurusu kabul edilecektir.
 • İş yeri aboneleri kampanyadan faydalanamaz.
 • Şüpheli alacaklı müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
 • Hat dondurma listesinde olan müşteriler kampanyadan faydalanamaz.
 • Müşteri hattını dondurması durumunda, kampanya faydası ve taahhüt süresi hat dondurma süresi kadar ötelenir.

Başvuru Kanalları


Son Katılım Tarihi

31 Aralık 2022


Taahhütnameler

Kampanya ile ilgili taahhütname için lütfen tıklayınız.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​