Ana İçeriğin Başı

 Denemesi Bedava Kampanyası

Her Yöne dakika paketini denemek artık bedava!

"Denemesi Bedava Kampanyası" ile Türk Telekom'dan Bireysel ev telefonu müşterilerimize, müşterilik sürelerine göre 1, 2 veya 3 ay boyunca her yöne 500 dakika paketi ücretsiz sunulacaktır. Ücretsiz deneme süresi sonunda kampanya dakika paketi ayda 4,90 TL olarak ücretlendirilerek devam edecektir.


 • Bireysel Türk Telekom ev telefonu müşterilerinden aşağıdaki tarifelerde bulunan aboneler yararlanabilir:
  • Standarthat, Konuşkanhat, Yazlıkhat, Saniye Hat, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Uzun Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Uzun, Standarthat Pazar, Konuşkanhat Pazar, Yazlıkhat Pazar, Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Özgür, Gap Avantaj, Köy Avantaj, Sadehat, Sadehat Mutlu Pazar, Sosyal Tarife, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük, Fiks Hat, Eko Paket, Maksi Paket
 • Kampanya kapsamındaki ücretsiz deneme süreleri (ücretsiz görüşme süreleri) müşterilik süresine göre aşağıdaki gibidir. Deneme süresi sonrasında, ek dakika paketi ayda 4,90 TL olarak ücretlendirilecektir.
  • 0-5 yıllık müşterilerimiz için 1 ay,
  • 5-10 yıllık müşterilerimiz için 2 ay,
  • 10 yıldan fazla müşterilerimiz içinse 3 ay olacaktır.
 • Denemesi Bedava Kampanyası ile tanımlanan ek dakika paketi, katılım döneminden itibaren süresiz olarak devam edecektir.
 • Kampanya kapsamında şehir içi, şehirlerarası, yurt içi GSM, STH yönleri, 444'lü ve 3 haneli kısa numara yönleri ve yurt dışı 1. Kademe sabit telefonlarla ayda 500 dakika sunulmaktadır.
 • Kampanya dakikalarınızdan kullanmadığınız dakikalar devretmeyecektir.
 • Kampanya kapsamı dışına çıkmaya sebep olacak diğer haller
  • Hat İptali
  • Hat devri ( Veraseten devir hariç)
  • İş yeri aboneliğine geçiş
  • Uyumsuz tarifeye geçiş
  • Hat Dondurma
 • Müşterinin birden fazla aboneliği için birden fazla başvurusu kabul edilecektir.
 • İş yeri aboneleri kampanyadan faydalanamaz.
 • Şüpheli alacaklı müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Başvuru Kanalları


Son Katılım Tarihi

31 Aralık 2018

​​​​​​​​​

Kampanya Ücretlendirmeleri

Kampanya ile ilgili ücretlendirme bilgisi için lütfen tıklayınız.

​​​​