Ev Avantajlı’ya 12 Ay %20 İndirim ve 500 dk. Her Yöne Kampanyası ile Ev Avantaj tarifelerinde bulunan abonelerimize, 1 yıl kapsam içindeki tarifelerde kalma taahhüdü vermeleri karşılığında kampanyaya katılımlarını takip eden 12 ay boyunca ayda %20 oranında tarife paket ücret indirimi uygulanacak ve 500 dk. her yöne (şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe Uluslararası PSTN, 444 ve 3 haneli kısa numara ve Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler yönlerine) ücretsiz görüşme hediye edilecektir.

Kampanya 10 Şubat 2014 tarihinden itibaren geçerli olup son başvuru tarihi 30 Haziran 2018'e uzatılmıştır. Limit olan 750.000 abonemize 30 Haziran 2018 tarihinden önce ulaşılması durumunda kampanya sonlandırılacaktır.​

Kampanya geçerlilik süresi içerisindeki tarihlerde kampanyaya dâhil edilen müşterilerimiz, başvurdukları ay kıst uygulaması ile ve takip eden 12 ay boyunca kampanyadan yararlanabileceklerdir. İndirim kampanyaya katılımı takip eden tahakkuk ayından sonraki 12 ay boyunca her ay uygulanacaktır.

Kapsam içindeki tarifelerdeyken kampanyaya başvuran müşterilerimizin (Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük) taahhüt süresi (katılım dönemi ve katılım dönemini takip eden 1 yıl boyunca) boyunca kapsam içindeki tarifelerde bulunması gerekmektedir.

Kampanya ile ilgili taahhütname için lütfen tıklayınız.​​​​​​​​​​​