ONLİNE İŞLEM MERKEZİ KULLANIM KOŞULLARI


1- Bu Kullanım Koşulları, TÜRK TELEKOM ONLİNE İŞLEMLER (OİM) platformunun kullanımına ilişkin kuralları belirler.


2- KULLANICI, TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş., TTNET A.Ş., TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRK TELEKOM) tarafından belirlenecek olan abonelik işlemlerini (OİM) üzerinden iş bu kullanım koşullarında belirtilen açıklamalara/uyarılara uygun olarak gerçekleştirebilecektir.


3- OİM’ne https://www.turktelekom.com.tr” internet sitesinden, iOS ve Android telefonlardan ve tabletlerden, erişilebilecektir.


4- Mevcut bir TÜRK TELEKOM aboneliğiniz varsa OİM’e kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapıp anında kullanabilirsiniz.


5- (OİM)'e giriş yaparken girilen bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husustan KULLANICI sorumlu olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bilgilerin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KULLANICI adına yapılan her türlü erişimden ve işlemden KULLANICI sorumludur. Bu kapsamda TÜRK TELEKOM'dan zarar, tazminat ve/veya başka bir ad altında herhangi bir talepte bulunulamaz.


6- KULLANICI, Şifrenin ve kullanıcı kodunun güvenliği ve gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstermek, herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmamak ve yetkilendirdiği ve isimleri ile irtibat bilgilerini TÜRK TELEKOM' a bildirdiği yetkili temsilciler dışında herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermemekle yükümlüdür. Şifrenin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KULLANICI adına yapılan her türlü erişimden ve işlemden KULLANICI sorumludur. Bu kapsamda TÜRK TELEKOM'dan zarar, tazminat ve/veya başka bir ad altında herhangi bir talepte bulunulamaz.


7- KULLANICI, Yetkili temsilcisinin veya bu temsilciye ilişkin iletişim bilgilerinin bir nedenle değişmesi veya geçersiz hale gelmesi durumunda TÜRK TELEKOM'u bilgilendirmekle yükümlüdür.


8- KULLANICI, OİM’e giriş yaptığı cihazın güvenliğini sağlamak, maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs, antispam ve firewall gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.


9- TÜRK TELEKOM, OİM’in kullanımı sırasında oluşacak datayı sağlamayı taahhüt etmemektedir, KULLANICI, OİM’de işlem yapmak için gerekli datayı kendi internet sağlayıcısından temin etmekle yükümlüdür.


10- TÜRK TELEKOM, OİM’in kullanımını önceden uyarı yapmaksızın kısıtlama, engelleme, erteleme hakkına sahiptir. Bu gibi hallerde KULLANICI herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamayacaktır.


11- Herhangi bir nedenle aboneliğin sona ermesi durumunda KULLANICI, OİM’e giriş yapamayacak, sona eren aboneliğine ilişkin taleplerini Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine iletebilecektir.


12- KULLANICI, OİM’deki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeli, uyarlamamalı, çevirmemeli, satmamalı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamalı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamalı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, bu kullanım koşulları dışındaki amaçlar dışında kullanmamalı, değiştirmemeli, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamalı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemelidir.

TÜRK TELEKOM’un telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları ve ticari bilgiyeyönelik tüm hakları saklıdır.


13- KULLANICI, kendisine ait hesap ve cihazlardan yapılan tüm işlemlerden bizzat sorumludur. TÜRK TELEKOM, KULLANICI’nın Kullanım Koşulları ya da yasalara aykırı eylemleri nedeniyle karşılamak zorunda kaldığı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebilecektir. KULLANICI, bu nedenle TÜRK TELEKOM tarafından kendisinden talep edilebilecek tazminat, para cezaları ve sair bedelleri ilk talepte derhal ödemekle yükümlüdür.


14- TÜRK TELEKOM,OİM’in KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet hakkı ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TÜRK TELEKOM, Uygulamada sunduğu her türlü içerik üzerinde tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.


15- KULLANICI, OİM’de yer alan tüm içerikleri kendi ihtiyaçları ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. OİM’in kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup TÜRK TELEKOM’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


16- OİM’de TÜRK TELEKOM’un kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir, TÜRK TELEKOM’a ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer Web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmeniz halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından TÜRK TELEKOM sorumlu değildir.


17- OİM’in kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, TÜRK TELEKOM ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.


18- OİM’e giriş yapan KULLANICI bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacak TÜRK TELEKOM tarafından, tamamen kendi kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu Kullanım Koşulları’na dahil olacaktır.


19- TÜRK TELEKOM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları ile rehberleri başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlü olduğunu, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan her türlü ulusal mevzuata tabi olduğunu, kişisel veri içeren tüm işlem süreçlerinde KVKK’ya uyumun yasal yükümlülükleri dâhilinde olduğunu ve KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından yayınlanacak olan Kurul Kararları ve Rehberlerde ortaya konulan ilkelere de kişisel veriler mevzuatı dâhilinde riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Türk Telekom aydınlatma metni linki için tıklayınız.